29/07/2021 3:49:34

Bộ LĐ-TB&XH công bố 6 đường dây nóng giải đáp gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố 6 số điện thoại đường dây nóng nhằm giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương.

Cụ thể: Đường dây nóng 0886487322 do Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) phụ trách, giải đáp về: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đường dây nóng 0911011166 do Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH) phụ trách giải đáp về: Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em; chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0911151166 do Cục Việc làm phụ trách, giải đáp về: Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; chính sách với lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác.

Đường dây nóng 0911154488 do Cục Quan hệ lao động và tiền lương phụ trách, giải đáp về: Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Đường dây nóng 0911191122 do Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH phụ trách, giải đáp về: Chính sách hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn; chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch và thông tin tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách.

Đường dây nóng 0911041122 do Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH phụ trách, giải đáp về việc tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo.

Hải Yến