04/02/2021 9:33:11

Bộ GD&ĐT: Chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, dỡ “gánh nặng” cho giáo viên

Từ tháng 3/2021, Bộ GD-ĐT sẽ chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên. Điều này đã nhận được rất nhiều đồng thuận của các giáo viên, gỡ bỏ áp lực bấy lâu để các thầy cô chuyên tâm vào học tập nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập.

Vướng mắc từ thực tiễn

Các Thông tư mới có hiệu lực từ tháng 3/2021, được ban hành trên cơ sở sửa đổi, thay thế các Thông tư liên tịch số 20,21,22,23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV do Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ ban hành năm 2015.

Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2015 – 2019, Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, tạo hành lang pháp lý để các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ nhà giáo

Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên; tổ chức các Hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong triển khai thực hiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Theo các Thông tư, văn bản này, giáo viên các cấp học, các hạng chức danh nghề nghiệp, ở các vùng miền khác nhau đều phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ từ bậc 1 đến bậc 3 (tùy hạng và tùy cấp học) và yêu cầu về trình độ tin học ở mức đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin &Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đối với cấp học phổ thông, giáo viên dạy ngoại ngữ được yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai tương ứng như trình độ ngoại ngữ của các giáo viên khác.

Việc bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ giúp gỡ bỏ áp lực bấy lâu để các thầy cô chuyên tâm vào học tập nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, các quy định này đã bộc lộ những bất cập nhất định như tạo ra cơ hội cho những người không học thực chất mà chủ yếu tích lũy đủ văn bằng, chứng chỉ; các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng không có chất lượng thực hiện việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không đúng quy định… gây bức xúc đối với xã hội.

Ngoài ra, một số nội dung trong quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập đã không còn phù hợp do một số quy định mới được ban hành.

Bỏ quy định “cứng” về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Với những bất cập kể trên, việc Bộ GD&ĐT đã quyết định bỏ quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên các cấp và bỏ quy định về trình độ ngoại ngữ thứ hai đối với giáo viên dạy ngoại ngữ.

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học của giáo viên các cấp, các hạng được điều chỉnh từ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng sang tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Cụ thể, các yêu cầu về ngoại ngữ không còn quy định “cứng” là phải đảm bảo bậc 1 hay bậc 2, 3 như trước đây mà chuyển thành “có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao”.

Yêu cầu về trình độ tin học không còn là đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin mà là “có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ” của giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp.

Cùng với việc điều chỉnh quy định về trình độ ngoại ngữ trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo đưa yêu cầu về trình độ ngoại ngữ vào chương trình đào tạo theo khung trình độ quốc gia và chuẩn đầu ra của sinh viên sư phạm.

Còn đối với giáo viên ngoại ngữ, nỗi lo về “ngoại ngữ 2” không còn làm khó nữa, để dành thời gian và tâm huyết cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới.

Quy định nêu trên được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn việc mua bán văn bằng, chứng chỉ mà xã hội rất quan tâm trong thời gian vừa qua. Đồng thời gỡ bỏ áp lực bấy lâu để các thầy cô chuyên tâm vào học tập nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Dĩ nhiên việc bỏ quy định “cứng” về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ không có nghĩa là yêu cầu về ngoại ngữ, tin học của giáo viên được xem nhẹ hoặc hạ thấp, mà đã được nghiên cứu, điều chỉnh một cách hợp lý để đảm bảo yêu cầu về các năng lực này được quy định hiệu quả và thực chất hơn, gắn với những nhiệm vụ cụ thể của giáo viên và phù hợp với điều kiện từng vùng, miền.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri của tỉnh Bình Định tháng 11/2020 vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là mong mỏi từ lâu của giáo viên.

Trong quá trình đào tạo các thầy cô đã được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ở những mức độ khác nhau, do đó việc tiếp tục phải bồi dưỡng thêm để có chứng chỉ là chưa thiết thực.Bộ GD&ĐT đã làm việc với Bộ Nội vụ để đi tới thống nhất, sẽ xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên.

Tới đây, những nội dung về ngoại ngữ, tin học sẽ được tính toán để đưa vào chương trình đào tạo giáo viên một cách phù hợp.

Hải An