19/06/2023 6:08:32

BHXH Việt Nam triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính trên toàn quốc

Bắt đầu từ ngày 15/6, 2 nhóm dịch vụ công (DVC) được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, đem lại nhiều thuận lợi, phục vụ đời sống, an sinh người dân.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành 02 Quyết định số 706/QĐ-BHXH và 976/QĐ-BHXH về Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí”; “Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử. Ảnh: BHXH Việt Nam

Theo đó, sau thời gian thí điểm tại 2 địa phương Hà Nam và TP. Hà Nội, 2 nhóm DVC này sẽ được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, tiếp tục đem tới nhiều thuận lợi cho đời sống, an sinh người dân.

BHXH Việt Nam đã hoàn thiện quy trình TTHC liên thông “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí”, có hiệu lực từ ngày 15/6/2023 để sẵn sàng triển khai trên toàn quốc.

Theo quy định, trình tự thực hiện TTHC liên thông “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng DVC quốc gia thực hiện tại cơ quan BHXH đối với người chết thuộc các trường hợp như: 1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; 2. Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên; 3. Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; 4. Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; 5. Người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; 6. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Cá nhân thực hiện đăng ký khai tử cho người chết thuộc các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 có đề nghị cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp mai táng hoặc thuộc trường hợp 6 được cơ quan có thẩm quyền chuyển Trích lục khai tử trên Cổng DVC quốc gia thông qua phần mềm DVC liên thông đến cơ quan BHXH để cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH sẽ giải quyết trợ cấp mai táng hoặc thủ tục thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với các trường hợp này theo quy định.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng đã hoàn thiện quy trình TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi”, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 để sẵn sàng triển khai trên phạm vi cả nước.

Theo đó, cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên Cổng DVC quốc gia.

Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ Phần mềm DVC liên thông, cơ quan BHXH sẽ thụ lý, giải quyết theo quy định. Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ Phần mềm DVC liên thông.

Việc giải quyết liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC nói trên có ý nghĩa rất quan trọng. Việc triển khai này mang lại lợi ích cho người dân trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại khi chỉ cần thực hiện 1 lần nhưng có thể giải quyết được 3 TTHC kèm theo. Đồng thời, giúp cơ quan nhà nước, đặc biệt ngành BHXH Việt Nam nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT như: giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa TTHC…

Trước đó, trong thời gian triển khai thí điểm 02 nhóm DVC liên thông “Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam, tính đến ngày 30/5/2023, BHXH 02 địa phương đã tiếp nhận và giải quyết 34.004 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.220 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

                                                  Phương Thảo