19/12/2023 9:39:05

BHXH Việt Nam thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và 2/2024

Ngày 18/12, Bảo hiểm xã hội TP.HCM (BHXH Thành phố) thông báo kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và 2/2024 vào cùng một kỳ chi trả tháng 1/2024 trên địa bàn TTp.HCM theo công văn số 4210/BHXH-TCKT ngày 13/12/2023 của BHXH Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và 2/2024 qua hệ thống Bưu điện.

TP.HCM có hơn 254.657 người sẽ nhận được lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 1 và 2/2024 trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn (trong đó có hơn 183.981 người nhận qua tài khoản cá nhân). Cụ thể lịch chi trả như sau :

  1. Chi qua tài khoản cá nhân : 

– Chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 02/01/2024 đến ngày 03/01/2024. 

– Đối với những trường hợp được hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH từ ngày 23/12/2023 đến ngày 25/01/2024 : chuyển tiền vào tài khoản trong ngày 01/02/2024.

  1. Chi tiền mặt :

Bưu điện Thành phố tổ chức chi lương tháng 01, tháng 02 năm 2024 tại điểm chi trả thuộc hệ thống Bưu điện cho người hưởng vào cùng một kỳ chi trả tháng 01/2024.

– Thời gian chi trả: Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 23/02/2024 (trừ ngày lễ, Tết).

BHXH Thành phố đề nghị Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, BHXH Thành phố Thủ Đức và BHXH quận, huyện tập trung tối đa nhân lực nhằm đảm bảo chi trả kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng. Đồng thời niêm yết kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01/2024, 02/2024 tại các điểm chi trả và trụ sở BHXH quận huyện, thành phố Thủ Đức. 

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng trong dịp Tết Nguyên đán, BHXH VN tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng hoặc gặp khó khăn khi đi lại; tuyên truyền vận động người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân. 

 Lê Việt