19/12/2023 8:06:04

Chính sách người có công với cách mạng:

Trợ cấp ưu đãi người có công tăng, TBB gia đình chính sách phấn khởi

Năm 2023 mặc dù kinh tế khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước vẫn dành nguồn lực lớn nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC tăng thêm. Không khí Tết nguyên đán 2024 đang đến gần, thương binh, gia đình chính sách hết sức phấn khởi khi nhận mức trợ cấp ưu đãi mới tăng lên đáng kể giúp họ và gia đình cải thiện cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung thăm tặng quà NCC tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan Ninh Bình. (Ảnh: Q. Đức)

Chăm sóc toàn diện về vật chất và tinh thần đối với NCC

Chăm sóc NCC với Cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất ưu việt của chế độ đối với người có nhiều hy sinh, cống hiến cho đất nước.Trong từng thời kỳ phát triển, Đảng Nhà nước ta luôn quan tâm hoàn thiện chính sách chăm sóc NCC. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định: “Thực hiện tốt chính sách NCC; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NCC; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình NCC phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội”. 

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu NCC (chiếm khoảng 10% dân số). Hằng năm, ngân sách Nhà nước và các địa phương đã dành nhiều nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách trợ cấp, ưu đãi về giáo dục, đào tạo, miễn giảm thuế, cải thiện nhà ở, chăm sóc phục hồi sức khỏe, chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho con em gia đình chính sách…; mở rộng hệ thống cơ sở dịch vụ và sự nghiệp để phục vụ thương binh, thân nhân liệt sĩ và NCC. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được đẩy mạnh.

ác địa phương trong cả nước đã đầu tư nguồn lực lớn để xây dựng, tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ. Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, thông báo tin mộ liệt sĩ được xây dựng và đi vào hoạt động hiệu quả, giúp thân nhân liệt sĩ có thể truy cập để tìm mộ và thăm viếng mộ, nghĩa trang liệt sĩ… Từ năm 1994 đến nay, chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi NCC đã qua nhiều lần điều chỉnh, từng bước khắc phục những hạn chế về mức, về nguyên tắc và phương thức điều chỉnh độc lập với chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, phù hợp với điều kiện của ngân sách nhà nước, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của NCC cả về vật chất và tinh thần.Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống NCC với cách mạng được đẩy mạnh.

Bà Lê Thị Khang và con trai Doãn Trọng Thắng, thân nhân liệt sỹ Doãn Trọng Tường xã Đông Thịnh Đông Sơn Thanh Hóa phấn khởi cho biết mức trợ cấp vợ liệt sĩ tăng thêm giúp tuổi già của mẹ càng phấn khởi bên con cháu

Tăng chế độ, bao trùm đối tượng 

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng,thời gian qua hệ thống chính ách ưu đãi NCC luôn được bổ sung và hoàn thiện theo hướng tăng về chế độ, bao phủ về đối tượng.Chỉ thị số 14- CT/TW ngày 14/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng; triển khai Nghị định số 55/2023/NĐ- CP ngày 21/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2021/NĐ- CP ngày 24/7/2021 quy định với mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi NCC với cách mạng; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 30/8/2023 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC với cách mạng thời kỳ 20212- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đặc biệt Nghị định 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng(tăng lên hơn 26%). Nghị định nêu rõ mức chuẩn quy định ở trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với NCC với cách mạng và thân nhân NCC với cách mạng. Theo đó nâng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với NCC cách mạng và thân nhân NCC với cách mạng. Nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng với thân nhân của người hoạt động cách mạng. Nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng với bệnh binh và thân nhân; Nâng trợ cấp ưu đãi hằng tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Đối tượng phấn khởi, chính sách ưu đãi ngày càng tăng

TB 4/4 Hà Đức Tương,xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ phấn khởi khi được tăng mức trợ cấp từ 1,749 triệu đồng lên 2,188 triệu đồng. “Đối với tôi, số tiền đó không những góp phần cải thiện đời sống hằng ngày mà còn là nguồn động viên tinh thần để tôi có thêm sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống”, ông Tương chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, ông Võ Túc (SN 1958) ở thôn Văn Xá, xã Lâm Trung Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh vừa là thương binh 4/4 và bệnh binh 2/3. Trước tháng 7/2023, hằng tháng, ông Túc được hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hơn 3,7 triệu đồng (chế độ thương binh và bệnh binh). Từ 1/7/2023, ông Túc được hưởng trợ cấp hằng tháng hơn 4,7 triệu đồng (tăng hơn 1 triệu đồng). Ông Túc cho biết, chế độ tăng thêm giúp cả gia đình ông phấn khởi, bản thân ông thấy vui khỏe, tự hào.

Ông Võ Túc rất phấn khởi khi biết chế độ ưu đãi NCC được tăng thêm (Ảnh: Q.Đức)

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư (SN 1924) ở TDP 8, phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) có 2 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mức trợ cấp của mẹ Tư được hưởng tăng từ 4,872 triệu đồng/tháng lên 6,165 triệu đồng/tháng và mức trợ cấp đối với người phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình tăng từ 1,624 triệu đồng/tháng lên 2,055 triệu đồng/tháng.

Bà Nguyễn Minh Khang, 85 tuổi, vợ liệt sỹ Doãn Trọng Tường tại thôn Đại Từ, Đông Thịnh Đông Sơn Thanh Hóa, cho biết chế độ ưu đãi vợ liệt sỹ  của bà được tăng từ 1.605.000 đồng lên 2.055.000 đồng là nguồn động viên tinh thần và vật chất, giúp bà sống vui, sống khỏe hơn với con cháu và cộng đồng thôn xóm. Ông Doãn Trọng Thắng, nguyên Bí thư Chi bộ xã Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hóa cho biết, Đông Sơn là huyện thực hiện chi trả chính sách ưu đãi NCC rất tốt, đúng, đủ, kịp thời. Với mức chuẩn ưu đãi được tăng lên, không khí chung, các gia đình chính sách và NCC hết sức phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Lê Hân