28/10/2022 2:00:27

BHXH Việt Nam thay đổi số điện thoại chuyên dùng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 3113/BHXH-VP gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thay đổi số điện thoại chuyên dùng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Ngành và hướng dẫn một số nội dung liên quan.

Theo đó, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, kể từ ngày 01/11/2022, BHXH Việt Nam thay đổi số điện thoại chuyên dùng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính từ số 024.39928017 sang số 024.39340058.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc thay đổi số điện thoại chuyên dùng nêu trên và công khai Mẫu niêm yết kèm theo Công văn này tại trụ sở BHXH cấp tỉnh và BHXH cấp huyện, bộ phận một cửa các cấp (thay thế mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BHXH); đồng thời hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp và người dân gửi phản ánh, kiến nghị đến BHXH Việt Nam bằng các hình thức theo quy định.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, việc tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của ngành BHXH Việt Nam cơ bản đáp ứng được yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Việc thông báo, công khai nội dung về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được thực hiện nghiêm túc trong toàn Ngành theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ và Quyết định số 88/QĐ-BHXH ngày 19/01/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam.

Trong việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: Văn phòng BHXH Việt Nam mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

– Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

– Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

– Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

– Gửi qua Hệ thống thông tin, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn.

– Gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Địa chỉ: Số 7, Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

– Số điện thoại chuyên dùng: 0243.9340058

– Địa chỉ thư điện tử: [email protected]

Lưu ý: Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ email) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị; Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

PV