30/12/2023 3:54:22

BHXH Thủ Đức: Bộ phận Một cửa tạm dừng làm việc ngày thứ Bảy

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, theo thống kê, rà soát đánh giá hiệu quả của công tác tiếp nhận và trả kết quả vào sáng thứ Bảy hàng tuần của BHXH thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, BHXH Thành phố nhận thấy, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp của ngày thứ Bảy so với ngày làm việc bình thường rất thấp. 

Hiện nay đa số đơn vị chọn nộp hồ sơ qua dịch vụ công, điện tử hoặc bưu điện, người dân thường chọn nộp hồ sơ qua Bưu điện nhằm tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian của người lao động, đơn vị. 

BHXH Thành phố cũng đang triển khai tiện ích đặt lịch làm việc với cơ quan BHXH trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, người lao động và đơn vị có thể sắp xếp ngày đặt lịch cụ thể đến cơ quan BHXH nộp hồ sơ. 

Ngoài ra, chi phí tiêu hao điện, nước, nhân lực… tốn kém hơn so với hiệu quả công việc mang lại.

Do đó BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất tạm dừng bố trí viên chức làm việc vào sáng thứ Bảy tại bộ phận một cửa BHXH thành phố Thủ Đức và các quận, huyện kể từ ngày 01/01/2024. 

Riêng Văn phòng BHXH Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục duy trì, bố trí viên chức làm việc vào sáng thứ Bảy tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH như hiện nay. Bộ phận Một cửa Văn phòng BHXH Thành phố sẽ tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn và chuyển đến bộ phận, đơn vị có liên quan xử lý để không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. 

Lê Việt