17/01/2020 10:13:24

Bàn phương hướng phát triển Hội đồng kỹ năng nghề trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 15/1, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức họp bàn kế hoạch và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng kỹ năng nghề trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng điều hành buổi họp.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phê duyệt Đề án thành lập Hội đồng kỹ năng nghề trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam theo đề xuất của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Mô hình Hội đồng kỹ năng nghề nhằm phát triển kỹ năng nghề phục vụ điều phối của các đối tác liên quan, rút ngắn khoảng cách giữa kỹ năng và việc làm, hỗ trợ ngành kết nối đào tạo với thị trường lao động và dẫn dắt người nông dân trong thời đại kỹ thuật số.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Anh Dũng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết: Bộ luật Lao động mới đã có những quy định liên quan đến giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề. Trong đó, nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển kỹ năng nghề cho người lao động thông qua các hoạt động đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định. Tổ chức thi kỹ năng nghề cho người lao động, tham gia Hội đồng kỹ năng nghề, dự báo nhu cầu lao động, xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, tổ chức đánh giá, phát triển năng lực nghề nghiệp cho người lao động.

Ra mắt được Ban đại diện lâm thời Hội đồng kỹ năng nghề gồm 5 thành viên.

Để phát triển giá trị ngành nông nghiệp hiệu quả hơn, kinh nghiệm cho thấy sự cần thiết của việc tổ chức phát triển kỹ năng thông qua các nhiệm vụ của Hội đồng kỹ năng nghề như: Cung cấp số liệu dự báo thị trường lao động, hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, tham gia xây dựng và phát triển kỹ năng nghề trong lĩnh vực nông nghiệp…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề liên quan đến cơ cấu, tổ chức, vai trò, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Thư ký; Bầu chọn chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch; Dự kiến kế hoạch hoạt động của Hội đồng; Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; Thảo luận các bước triển khai tiếp theo để hoàn thiện Báo cáo phân tích, soát xét và xây dựng chiến lược phát triển kỹ năng nghề trong lĩnh vực nông nghiệp; đề xuất các chuyên đề, kết quả sản phẩm và các bước thực hiện tiếp theo.

VĂN LÝ