03/11/2022 11:20:13

Tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại Đồ Sơn

Với sự dịch chuyển an cư về khu vực vùng ven, giờ đây, BĐS cao cấp không chỉ chiếm thế thượng phong ở những vị trí trung tâm Hà Nội mà cả ở những địa phương có tiềm năng về du lịch như Đồ Sơn (Hải Phòng).

 

VH