09/04/2021 9:53:37

12 thành viên mới được phê chuẩn, Chính phủ có hơn một nửa là nhân sự mới

Trong 12 vị bộ trưởng, trưởng ngành mới được phê chuẩn, bà Phạm Thị Thanh Trà có số phiếu không thuận cao nhất với 68 phiếu, kế đó là ông Nguyễn Hồng Diên 59 phiếu.

12 Bộ tưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn.

Sáng 8/4, trước khi kết quả bỏ phiếu phê chuẩn được công bố, nhiều đại biểu Quốc hội, đồng thời là ứng viên được giới thiệu thành viên Chính phủ mới có mặt tại hành lang Quốc hội, song đều không sẵn sàng trả lời phỏng vấn báo chí.

Kết quả được công bố sau đó cho thấy, cả 12 vị được Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đều được Quốc hội đồng ý.

12 Bộ trưởng mới được Quốc hội phê chuẩn gồm các ông, bà: Phan Văn Giang, Trần Văn Sơn, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Kim Sơn, Đoàn Hồng Phong, Lê Minh Hoan, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Thanh Nghị, Hầu A Lềnh (thứ tự như trong ảnh trên).

Theo kết quả bỏ phiếu kín, số phiếu cụ thể của các thành viên mới như sau:

Ông Phan Văn Giang, số phiếu đồng ý là 474 – tương ứng với 99,37% số đại biểu (ĐB) có mặt; không đồng ý 2

Ông Bùi Thanh Sơn, số phiếu đồng ý là 470 – tương ứng với 98,53% ĐB có mặt; không đồng ý 6

Bà Phạm Thị Thanh Trà: số phiếu đồng ý là 408 – tương ứng với 85,53% ĐB có mặt, không đồng ý 68

Ông Lê Minh Hoan, số phiếu đồng ý là 440 – tương ứng với 92,24% số ĐB có mặt, không đồng ý 36

Ông Nguyễn Thanh Nghị, số phiếu đồng ý là 457 – tương ứng với 95,81% đại biểu có mặt, 19 không đồng ý

Ông Nguyễn Văn Hùng, số phiếu đồng ý là 439 – tương ứng với 92,03% ĐB có mặt, 37 không đồng ý

Ông Hầu A Lềnh, số phiếu đồng ý là 450 – tương ứng với 94,34% ĐB có mặt, 26 không đồng ý

Ông Trần Văn Sơn,  số phiếu đồng ý là 460 – tương ứng với 96,44% ĐB có mặt, 16 không đồng ý

Ông Hồ Đức Phớc, số phiếu đồng ý là 458 – tương ứng với 96,02 ĐB có mặt, 18 không đồng ý

Ông Nguyễn Kim Sơn, số phiếu đồng ý là 424 – tương ứng với 88,89% ĐB có mặt, 52 không đồng ý

Ông Nguyễn Hồng Diên, số phiếu đồng ý là 417 – tương ứng với 87,42% số ĐB có mặt, 59 không đồng ý

Ông Đoàn Hồng Phong, số phiếu đồng ý là 437 – tương ứng với 91,61% ĐB có mặt, 39 không đồng ý.

Như vậy, trong 12 vị bộ trưởng, trưởng ngành vừa được phê chuẩn, bà Phạm Thị Thanh Trà có số phiếu không thuận cao nhất với 68 phiếu, kế đó là ông Nguyễn Hồng Diên 59 phiếu.

Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhận được số phiếu thuận cao nhất, với 474/476 phiếu thuận. Trước khi được phê chuẩn, Thượng tướng Phan Văn Giang là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ này.

Ông Giang sinh năm 1960, quê Nam Định. Ông có học vị Tiến sĩ Khoa học quân sự, từng kinh qua nhiều vị trí trong Quân đội. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Giang là Tư lệnh Quân khu 1.

Ông Giang có 2 khoá Uỷ viên Trung ương Đảng (XII, XIII), là 1 trong 10 trường hợp đặc biệt (quá tuổi quy định) tái cử Trung ương tại Đại hội XIII; sau đó được Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn được phê chuẩn làm Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Sơn sinh năm 1961, quê Nam Định, có trình độ chuyên môn là Kỹ sư kinh tế xây dựng.

Trưởng thành từ ngành Xây dựng, ông Sơn làm tới Thứ trưởng Bộ này trước khi đảm trách chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên. Sau gần 6 năm ở Điện Biên, tháng 10/2020, ông Sơn về nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khoá  XII và XIII.

Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho vị trí Bộ trưởng Bộ này.

Ông Sơn sinh năm 1962, quê Hà Nội, trình độ Thạc sĩ quan hệ quốc tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khoá XII và XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng 11/2009, ông Sơn từng làm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Văn hoá – Thể thao và Du lịch mới là ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ này.

Ông Hùng sinh năm 1961, quê Quảng Trị, trình độ Thạc sĩ Triết học. Trước khi nhận công tác tại Trung ương, ông Hùng từng làm Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ông có 2 khoá làm Uỷ viên Trung ương Đảng (XII, XIII).

Nhân sự nữ duy nhất trong đợt này được phê chuẩn làm Bộ trưởng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, nguyên Thứ trưởng Bộ này.

Bà Trà sinh năm 1964, quê Nghệ An. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, bà Trà từng làm Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái. Bà Trà có học vị Thạc sĩ quản lý giáo dục, là Uỷ viên Trung ương Đảng 2 khoá XII và XIII.

Vừa được miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hồ Đức Phớc chính thức trở thành tân Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Phớc sinh năm 1963, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, là Tiến sĩ Kinh tế. Trước khi làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Phớc từng làm Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.

Ông Phớc có hai khoá là Ủy viên Trung ương Đảng khoá (XII, XIII); Đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã thay thế ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Sơn là Phó Giáo sư, tiến sĩ Ngữ văn, từng giảng dạy tại Khoa Ngữ văn – Đại học Quốc gia trước khi làm Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Sơn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Người kế nhiệm Phó thủ tướng Lê Minh Khái giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ là Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Đoàn Hồng Phong.

Ông Phong sinh năm 1963, quê huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, trình độ Thạc sĩ Kinh tế.

Ông Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khoá  XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khoá XIV. Bí thư tỉnh uỷ Nam Định cũng là người trưởng thành từ cơ sở, qua nhiều vị trí công tác tại địa phương

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã được phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ này.

Sinh năm 1961, quê Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan có học vị Thạc sĩ. Quá trình công tác, ông Hoan từng đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương. Tháng 5/2014, ông Hoan trở thành Bí thư tỉnh uỷ Đồng Tháp và nhận công tác tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào tháng 9/2020.

Ông Lê Minh Hoan là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII, XIV.

Được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công Thương là ông Nguyễn Hồng Diên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Diên sinh năm 1965, quê Thái Bình, Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Kinh tế. Là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Diên cũng Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Diên xuất thân là bí thư chi đoàn thôn, sau đó trải qua nhiều năm công tác Đoàn, làm tới Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình. Sau đó, ông Diên trải qua nhiều chức vụ như Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy đến tháng 5/2020, trước khi làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị  được phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nghị quê ở Cà Mau, là nhân sự trẻ nhất trong các vị được phê chuẩn  đợt này (sinh năm 1976). Sau thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ tháng 11/2011 – 2/2014, ông Nghị về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND và Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang. Tháng 10/2020, ông Nghị trở lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho đến nay.

Ông Nguyễn Thanh Nghị là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XI, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khoá XIV

Nhậm chức Bộ trưởng – Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc là ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Lềnh sinh năm 1973, quê ở Lào Cai. Ông là người dân tộc Mông, trình độ Thạc sĩ khoa học nông nghiệp.

Ông Lềnh có 2 khoá Uỷ viên Trung ương Đảng dự khuyết X, XI; 2 khoá Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức XII, XIII.

Trước khi nhận công tác tại Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lềnh từng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Sau khi kiện toàn, nhân sự Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 28 thành viên (trong đó có 15 thành viên mới) gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính; 5 phó thủ tướng là các ông: Trương Hoà Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

Ngoài 11 bộ và Thanh tra Chính phủ có nhân sự mới được phê chuẩn như trên, 10 bộ trưởng, thành viên Chính phủ hiện tại gồm các ông, bà: Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – thương binh và xã hội; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Theo baodautu.vn