02/07/2020 3:35:46

Xét chọn tuyên dương 138 HSSV các cơ sở GDNN xuất sắc

Ngày 1/7/2020 vừa qua Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có buổi họp Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

Quang cảnh họp Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

Đây là lần đầu tiên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức xét chọn và tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương trong học tập, đạo đức lối sống xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động xã hội, phấn đấu, phát triển toàn diện diện về năng lực, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, 138 bộ hồ sơ học sinh, sinh viên hợp lệ được chọn ra sau 5 tháng triển khai, qua hai vòng xét chọn (vòng 1 từ cơ sở, các trường lựa chọn, giới thiệu; vòng 2 do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì xét chọn hồ sơ từ các cơ sở, các trường đề nghị) trong đó có: 118 sinh viên, 20 học sinh; 105 em là người kinh, 33 em người dân tộc thiểu số; 85 nam, 51 nữ.

Tiêu chuẩn xét tuyên dương yêu cầu cao và toàn diện, với 2 tiêu chí: Kết quả học tập và rèn luyện đạo đức, lối sống.

Tại cuộc họp, ông Đỗ Năng Khánh –  Chủ tịch Hội đồng xét chọn nêu rõ: Với tinh thần trách nhiệm, đơn vị thường trực đã phân công tổng hợp, rà soát và họp nhiều lần để đưa ra báo cáo và danh sách tham mưu cho Hội đồng. Các thành viên hội đồng sẽ rà soát, thảo luận và lựa chọn đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đã được Bộ Lao động – Thương binh và xã hội phê duyệt.

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá, các vòng trao đổi, thảo luận, Hội đồng xét chọn đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn danh sách học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc tiêu biểu năm 2020. Dự kiến Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 30/8 – 1/9/2020 tại Hà Nội.

Thúy Anh