28/05/2020 11:43:12

Xăng dầu đồng loạt tăng giá

Từ 15h chiều ngày 28/5 các mặt hàng xăng, dầu đồng loạt tăng từ 882 đến 974 đồng mỗi lít. 

ụ thể, xăng E5RON92 tăng 882 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 890 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 892 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 875 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 947 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh, giá bán xăng E5RON92 trên thị trường không cao hơn 12.402 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 13.125 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 10.749 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 8.757 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 9.492 đồng/kg.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu lần này đã tăng khoảng 27%-63% so với kỳ trước. Cụ thể, bình quân mỗi thùng RON 92 (loại xăng dùng pha chế xăng E5 RON 92) là 32,806 USD, tăng 34,34%; RON 95 là 35,612 USD một thùng, tăng 34,77%; dầu diesel cũng tăng 27,56% lên 35,794 USD một thùng…

Từ đầu năm đến nay, xăng dầu trong nước đã có 10 lần điều chỉnh giá, trong đó, 8 lần giá giá giảm liên tiếp và 2 lần gần đầy giá xăng dầu bắt đầu tăng trở lại.

P.V (Tổng hợp)