02/12/2022 11:32:20

Vai trò của thiết chế Hội đồng trường đối với đại học công lập ở Việt Nam hiện nay”

Đây là chủ đề Hội thảo khoa học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức sáng 30/11. Tại hội thảo các đại biểu đã bàn thảo sâu sắc và cụ thể về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Hội đồng trường ở các trường đại học công lập Việt Nam. 

Tới dự Hội thảo, có đồng chí Lê Quốc Minh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc -Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Dân tộc, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Bách khoa, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công đoàn, Đại học Thủ đô Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Kiến trúc Hà nội, Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà nội…

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự Hội thảo có: PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; PGS.TS Trần Thanh Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; các thành viên Hội đồng Trường; lãnh đạo và nhà khoa học các đơn vị trực thuộc Học viện.

PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục và nhà quản lý giáo dục bàn thảo một cách sâu sắc và cụ thể hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Hội đồng trường ở các trường đại học công lập Việt Nam.

Hội thảo còn là dịp để chúng ta nghiêm túc, nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức hoạt động của Hội đồng trường trong thời gian qua. Từ đó, xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết, những yếu tố tác động và tìm ra  giải pháp tối ưu nhất để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường ở các trường Đại học công lập Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi nhiệm vụ đổi mới giáo dục đại học trong tình hình hiện nay.

Theo PGS.TS Phạm Minh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước hiện nay, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đại học là một yêu cầu tất yếu khách quan đặt ra cho sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là sự tự chủ của mỗi trường đại học. Vì thế, xây dựng, hoàn thiện thiết chế Hội đồng trường, phát huy vai trò của Hội đồng trường trong quản trị nhà trường là vấn đề hết sức quan trọng cần được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng, Nhà nước, nhất là sự vào cuộc mạnh mẽ của các trường đại học.

PGS.TS Phạm Minh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu Đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Mai Nghiêm.

Hội thảo nhận được 50 bài tham luận và lắng nghe 9 ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý giáo dục ở nhiều cơ quan, trường đại học. Các ý kiến đã tập trung thảo luận làm rõ vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng trường ở các trường đại học công lập tại Việt Nam.

Các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục đều thống nhất khẳng định, thành lập Hội đồng trường, thực hiện cơ chế tự chủ đại học là một chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước nhằm đổi mới, hiện đại hóa, quốc tế hóa và nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam.

Việc xây dựng thiết chế Hội đồng trường ngày càng được cụ thể hóa trong các văn bản pháp quy của Nhà nước và Chính phủ và ngày càng cho thấy rõ vai trò quan trọng của Hội đồng trường đối với sự phát triển của mỗi trường đại học nói riêng và hệ thống giáo dục đại học của cả nước nói chung.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo.

Việc thành lập Hội đồng trường trong các trường đại học là xu thế tiến bộ, là khâu đột phá trong triển khai tự chủ đại học. Hội đồng trường là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của trường đại học, có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc quyết định các quyết sách chiến lược, kế hoạch, phương hướng phát triển của nhà trường trên tất cả các mặt công tác.

Một số chuyên gia, nhà quản lý giáo dục đi sâu phân tích, nhìn nhận, đánh giá khách quan, trung thực về thực trạng việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thiết chế Hội đồng trường ở các trường đại học công lập ở nước ta trong thời gian qua, những trăn trở, vướng mắc trong việc thực hiện thiết chế Hội đồng trường hiện nay.

Từ đó đưa ra gợi mở, đề xuất giải pháp mang tính hệ thống và có tính khả thi cao trong việc tiếp tục hoàn thiện thiết chế, phát huy vai trò, hiệu quả của Hội đồng trường đối với sự phát triển của các trường đại học nói chung, cũng như Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng, như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, cán bộ, viên chức và người lao động về thiết chế Hội đồng trường đại học công lập; hoàn thiện hệ thống pháp luật và quy định về thiết chế hội đồng trường đại học công lập; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội đồng trường; tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ quản đối với trường đại học công lập…

Tổng kết Hội thảo, PGS.TS Mai Đức Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền tóm tắt các nội dung chính của Hội thảo, đồng thời khẳng định những ý kiến tham luận, phát biểu của các nhà khoa học, chuyên gia là luận cứ khoa học thiết thực góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với việc phát huy vai trò của thiết chế Hội đồng trường hiện nay ở các trường đại học công lập nói chung và Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng.

Lê Toàn