Theo đó, cho phép sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với NLĐ thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết 03/2021 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ NLĐ hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022. UBTVQH giao Chính phủ triển khai thực hiện việc chi trả đúng thời hạn và báo cáo UBTVQH kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2021 và nghị quyết này tại phiên họp tháng 9/2022 của UBTVQH.

Trước đó, cho ý kiến về nội dung này, đa số các ủy viên UBTVQH thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn và ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm cao của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành liên quan.

Trình bày báo cáo thẩm tra đề xuất của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết Nghị quyết số 03/2021 đã thể hiện đúng đắn, kịp thời quan điểm nhất quán của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và ban hành các chính sách nhằm góp phần hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ vượt qua khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Việc triển khai, giải quyết chính sách được Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan, địa phương thực hiện, tổ chức kịp thời, nhanh chóng, đa dạng và cơ quan nòng cốt là cơ quan BHXH ở các địa phương; công tác kiểm tra, đôn đốc được quan tâm, tăng cường; đã thực hiện chi trả cho gần 13 triệu NLĐ với số tiền hơn 30.800 tỉ đồng; giảm đóng BHTN đối với NSDLĐ, đến ngày 31/7/2022, đối với hơn 346.000 đơn vị sử dụng lao động với số tiền hơn 7.559 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhìn nhận gói hỗ trợ này không chỉ tác động trực tiếp đến NLĐ, NSDLĐ mà nó còn góp phần hỗ trợ nền kinh tế nói chung rất tốt trong giai đoạn, hoàn cảnh đó.

Bảo Minh