05/08/2020 12:39:21

Từ 2021 công chức, viên chức được quyền kinh doanh để tăng thu nhập

Từ 1/1/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực, trong đó quy định Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này.

Từ năm 2021, Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được quyền kinh doanh ngoài phạm vi công việc họ đang đảm nhận để tăng thêm thu nhập (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Cán bộ, công chức, viên chức cũng giống như các đối tượng cá nhân khác sẽ được quyền kinh doanh khác ngoài phạm vi công việc họ đang đảm nhận để tăng thêm thu nhập

Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đây là một trong những động thái tích cực phù hợp với thực tế giúp thúc đẩy nền kinh tế, linh động, mở rộng cơ hội cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

Trước đó, Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

Luật phòng chống tham nhũng 2018 quy định, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Thúy Anh (Tổng hợp)