27/07/2021 5:54:09

Từ 15/9/2021: Tăng trợ cấp ưu đãi cho người có công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, các cơ chế, chính sách, mức ưu đãi với người có công được nâng cao hơn so với trước.

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi là 1.624.000 đồng

Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (mức chuẩn). Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.

Cụ thể, Nghị định 75/2021/NĐ-CP đã điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn (4,872 triệu đồng). Pháp lệnh cũ quy định việc hưởng trên theo mức trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà người có công tại buổi gặp mặt người có công tiêu biểu chiều 24/7/2021

Đồng thời, chi phí báo tử liệt sĩ được nâng từ 1.000.000 đồng thành một lần mức chuẩn; trợ cấp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, nâng từ 120.000 đồng/thâm niên thành 0,3 lần mức chuẩn/thâm niên.

Với người có công giúp đỡ cách mạng được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến, mức trợ cấp được nâng từ 1.000.000 đồng thành 1,5 lần mức chuẩn.

Trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi, Nghị định 75/2021/NĐ-CP đã nâng mức trợ cấp từ 1.000.000 đồng thành 1,5 lần mức chuẩn…

Bổ sung nhiều chế độ ưu đãi

Ngoài quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, Nghị định đã bổ sung các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng, như: Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; các chế độ ưu đãi khác…

Về điều dưỡng phục hồi sức khỏe, Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức chi cho chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà bằng 0,9 lần mức chuẩn/người/lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/người/lần.

Nội dung chi cho chế độ trên, gồm: Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; thuốc thiết yếu, quà tặng cho đối tượng. Ngoài ra còn có các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 15% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung), gồm: Khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.

Với nội dung hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học, Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở giáo dục mầm non là 0,2 lần mức chuẩn/đối tượng/năm.

Mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người khuyết tật: 0,4 lần mức chuẩn/đối tượng/năm…

Nghị định cũng bổ sung quy định người bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV Ưu đãi người có công với cách mạng mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 5-20% thì được hưởng trợ cấp ưu đãi một lần theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này…

Hải Yến