31/12/2019 1:54:53

TP. Hồ Chí Minh: Quý I/2020 cần 81.800 lao động

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu nhân lực quý I/2020 của TP. Hồ Chí Minh cần khoảng 81.800 chỗ làm việc.

Điện tử-công nghệ thông tin là một trong những ngành nghề tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lớn.

Trong đó, nhu cầu nhân lực tập trung ở các ngành kinh doanh – thương mại, dịch vụ phục vụ, dệt may – giày da, dịch vụ thông tin tư vấn – chăm sóc khách hàng, vận tải và công nghệ thông tin.

Quý II và quí III/2020, các doanh nghiệp ổn định sản xuất – kinh doanh, nhu cầu nhân lực chuyển dịch theo hướng gia tăng lao động có trình độ, tay nghề, tập trung ở các ngành: Cơ khí, công nghệ thông tin – điện tử, kiến trúc – kỹ thuật công trình xây dựng, vận tải (cần khoảng 158.600 chỗ làm việc). Riêng quý IV/2020 cần khoảng 82.600 chỗ làm việc, đây là khoảng thời gian cuối năm, các doanh nghiệp tập trung sản xuất – kinh doanh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất trong năm.

HÒA THANH