19/01/2021 8:19:27

TP HCM: Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên với viên chức giáo dục nghề nghiệp

Ngày 13/1/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 103/SGDĐT-TCCB gửi Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo với viên chức chuyên ngành GDNN.

Theo Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, ngày 8/1/2021, Tổng cục GDNN đã có Công văn số 47/TCGDNN-NG thay thế Công văn số 2965/TCGDNN-NG về việc chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo GDNN. Trong đó, điều chỉnh “nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong cơ sở GDNN công lập đã được chuyển xếp vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN (có 4 ký tự đầu của mã số hạng chức danh là V.09) là đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo”.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở Công văn số 47/TCGDNN-NG của Tổng cục GDNN, Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ LĐ-TB&XH về việc hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN.

Đối với những viên chức đã được chuyển xếp vào hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành GDNN (có mã số hạng chức danh bắt đầu bằng V.09) thì được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Hải Yến