04/03/2022 12:06:47

Tổng Cục GDNN: Các trường đẩy mạnh hợp tác và liên kết đào tạo nguồn nhân lực với doanh nghiệp

Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 đang dần được kiểm soát, các hoạt động sản xuất – kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới, để duy trì ổn định của hoạt động đào tạo trong các trường, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp cho phục hồi kinh tế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành văn bản số 304/TCGDNN-ĐTCQ ngày 01/03/2022 về vấn đề liên kết đào tạo và đưa sinh viên, học sinh năm cuối đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

Cụ thể, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các trường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các trường và doanh nghiệp để đưa học sinh sinh viên năm cuối đến các doanh nghiệp thực hành và thực tập đồng thời tham gia các hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong giáo dục nghề nghiệp, việc liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ mang lại hiệu quả trong công tác đào tạo đơn thuần mà trong cả vấn đề thực tập, thực hành nhằm giúp học sinh, sinh viên vững tay nghề sau khi đi làm việc. Vấn đề kết nối giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp không mới, các trường là nơi cung cấp nguồn nhân lực, doanh nghiệp coi trường như bạn hàng, hai bên đến với nhau có động lực cùng lợi ích và áp lực không hợp tác không thể tồn tại.

Tuy nhiên, chỉ khi nào áp lực và động lực song hành, gắn kết mới bền vững, trở thành tự thân và không rơi vào phong trào. Đặc biệt giai đoạn hiện nay, do dịch bệnh và nhu cầu của thị trường ngày càng phát triển nên việc đào tạo cũng như yêu cầu về kỹ năng của học sinh, sinh viên cũng có những thay đổi rõ rệt.

TS. Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết: “Bên cạnh việc các trường đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các trường và doanh nghiệp thì công tác đào tạo học sinh, sinh viên có đa kỹ năng đối với các trường là điều hoàn toàn đúng và phù hợp trong điều kiện hiện nay. Chính vì vậy, các trường cần sàng lọc xem doanh nghiệp nào đang có nhu cầu cấp thiết, sau đó sàng lọc với số lượng phù hợp để đưa học sinh, sinh viên đi thực tập.”

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng chỉ ra các giải pháp như:

Một là, các trường lựa chọn doanh nghiệp đối tác có các điều kiện phù hợp và nhu cầu sử dụng lao động ngành nghề xuất kinh doanh và các điều kiện đảm bảo chất lượng cho việc thực hành, thực tập để phối hợp liên kết đào tạo được học sinh, sinh viên năm cuối đến thực hành theo hình thức vừa học vừa làm.

Hai là, việc tổ chức thực hành thực tập tại doanh nghiệp yêu thực hiện linh hoạt nhưng phải đảm bảo đúng quy định và bám sát mục tiêu nội dung của chương trình đào tạo. Đối với chương trình đào tạo được thực hiện theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ thực tập tại doanh nghiệp khi học sinh, sinh viên đã tích lũy đủ số mô-đun hoặc tín chỉ thì theo quy định của chương trình, các trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ngay cho người học để đảm bảo quá trình làm việc của học sinh, sinh viên tại doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Ngoài ra, các nội dung lý thuyết được thực hiện ở trường, được thực hiện trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến và trực tiếp hoặc trực tiếp tại doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện cho giảng dạy; thời gian thực hành, thực tập, sản xuất tại doanh nghiệp do nhà trường thống nhất với doanh nghiệp trong hợp đồng liên kết đào tạo. Việc tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun và thi tốt nghiệp có thể được thực hiện tại doanh nghiệp nếu như đáp ứng được các điều kiện đảm bảo về chất lượng và tuân thủ quy trình tổ chức thi theo quy định.

Mẫu HĐ liên kết đào tạo giữa trường GDNN và doanh nghiệp

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, các hiệp hội nghề nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở lợi ích và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; kiến nghị Chính phủ ban hành danh mục ngành, nghề phải sử dụng lao động qua đào tạo; mở rộng danh mục các ngành, nghề phải sử dụng lao động có chứng chỉ nghề kỹ năng quốc gia.

Bên cạnh đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện các quy định về ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định của pháp luật về thuế.

Quang Trung