06/10/2021 3:15:27

Tăng cường trợ giúp pháp lý cho trẻ em mồ côi do Covid-19

Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp vừa có văn bản yêu cầu tăng cường trợ giúp pháp lý cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp không bị xâm hại do không có sự giám hộ của cha, mẹ.

Theo Bộ Tư pháp, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến các mặt đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em, đặc biệt là ở các địa phương bùng phát dịch lần thứ tư. Tại TPHCM và một số tỉnh, thành phố đã có hơn 1.000 trẻ em rơi vào tình trạng mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha, mẹ, người thân.

Để hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có trẻ em mồ côi, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và cộng đồng xã hội đã cùng vào cuộc, chung tay hỗ trợ các em vượt qua khó khăn bằng nhiều giải pháp khác nhau. Trong bối cảnh chung đó, Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản số 437/CTGPL chỉ đạo, yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời trợ giúp pháp lý cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo đó, Cục yêu cầu tăng cường trợ giúp pháp lý cho trẻ em, đặc biệt là trẻ bị mồ côi do dịch Covid-19 để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các em không bị xâm hại do không có sự giám hộ của cha, mẹ; có sự phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc ngành LĐ-TB&XH tại địa phương nắm bắt nhu cầu trợ giúp pháp lý của trẻ em, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chú ý thực hiện yêu cầu tại Công văn số 3234/LĐTBXH-TE ngày 23/9/2021 của Bộ LĐ-TB&XH.

Chú trọng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là các vụ việc có liên quan đến chế độ chính sách như: Nghị định số 20/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 68/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và chú ý nội dung điều chỉnh lao động là trẻ em; các văn bản của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và các Bộ, ngành, địa phương khác.

Cục Trợ giúp pháp lý nhấn mạnh, phải tư vấn pháp lý hỗ trợ cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như: Tư vấn hỗ trợ pháp lý đăng ký khai sinh, nhận nuôi con nuôi…

Đồng thời đẩy mạnh truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý của trẻ em bằng nhiều hình thức, phương thức đa dạng, giúp trẻ em và người thân của các em biết đến dịch vụ trợ giúp pháp lý và sử dụng khi có nhu cầu.

“Việc thực hiện các hoạt động trên bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19”, Cục Trợ giúp pháp lý lưu ý.

Hải Yến