24/11/2020 9:46:44

Tăng cường công tác đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) các tỉnh cần tăng cường công tác đôn đốc thu nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại các doanh nghiệp (DN), phát huy hiệu quả của tổ thu nợ liên ngành; thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với DN nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên…

Đến tháng 10/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,79 triệu người, đạt 92,2% kế hoạch.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3642/BHXH-ST gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng năm 2020.

Công văn số 3642/BHXH-ST nêu rõ, thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và mưa, bão, lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, nhưng BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp thu, thu nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Nhờ đó, đến tháng 10/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,79 triệu người, đạt 92,2% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện là 891,5 nghìn người, đạt 74,3% kế hoạch; số người tham gia BHYT là 86,25 triệu người, đạt 97,9% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 89,1% dân số.

Để hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ giao, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tập trung triển khai một số nội dung sau:

Một là, phân công, lãnh đạo, cán bộ tăng cường triển khai công tác rà soát dữ liệu từ cơ quan thuế, dữ liệu từ cơ quan quản lý lao động. Triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT…

Hai là, tăng cường công tác đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT tại các DN, phát huy hiệu quả của tổ thu nợ liên ngành; thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với DN nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động.

Kiên quyết xử lý đối với các đơn vị vi phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đề xuất xem xét xử lý hình sự đối với các đơn vị cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ba là, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trích ngân sách địa phương hoặc kêu gọi các tổ chức, cá nhân, DN mua tặng thẻ BHYT cho người dân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa phương bị thiệt hại do mưa, lũ.

Bốn là, giao Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ trước 16h thứ 6 hằng tuần tổng hợp kết quả phát triển đối tượng, số thu của BHXH từng tỉnh báo cáo Tổng Giám đốc và thông báo đến Giám đốc BHXH tỉnh (từ ngày 14/12/2020, thực hiện hằng ngày). Tham mưu, đề xuất Tổng Giám đốc khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Theo BHXH Việt Nam, việc hoàn thành chỉ tiêu thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với ngành BHXH, cấp uỷ, chính quyền địa phương, mà còn là tiền đề thúc đẩy toàn Ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Theo Tapchitaichinh