29/09/2022 10:09:36

Phát triển đội ngũ giảng viên nguồn để tào tạo cho các đào tạo viên tại doanh nghiệp

Chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho học viên khả năng triển khai các nội dung sư phạm nghề trong Quyết định số 868/QĐ-TCGDNN về bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho đào tạo viên tại doanh nghiệp.

Nhằm tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên nguồn để sau này họ có khả năng đào tạo lại cho các đào tạo viên tại chính doanh nghiệp, Chương trình Hợp tác khu vực về Phát triển GDNN (RECOTVET) thuộc Chương trình Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam (TVET) phối hợp với Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA 2 tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn cho đào tạo viên doanh nghiệp trình độ cao đẳng.

Nội dung của khóa đào tạo bám sát dự thảo tiêu chuẩn đạo tạo viên doanh nghiệp. Sau khóa đào tạo, học viên có thể phân tích các nội dung của Quyết định số 868/QĐ-TCGDNN để xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho đào tạo viên của doanh nghiệp. Kết quả cuối cùng của khóa đào tạo này là đào tạo viên doanh nghiệp sẽ có khả năng:

  • Áp dụng kĩ năng dạy học cần thiết để thực hiện đào tạo và phát triển kĩ năng cho người lao động, người học nghề, tập nghề;
  • Phối hợp thực hiện chương trình đào tạo phối hợp trình độ cao đẳng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
  • Chuẩn bị phương tiện dạy và học phục vụ cho giảng dạy chương trình;
  • Lồng ghép được các vấn đề đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới và hòa nhập vào trong chương trình tập huấn;
  • Triển khai các khóa đào tạo nhân rộng theo hình thức đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Chương trình tập huấn đào tạo kéo dài 13 ngày, chia làm 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 27-9 đến 30-9-2022, Đợt 2 từ ngày 3-10 đến 7-10-2022; Đợt 3 từ ngày 24-10 đến 27-10-2022.

Đợt 1 và 3 được thực hiện bằng hình thực trực tiếp, tại Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA 2, đợt 2 được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên MS Teams.

Khoảng 20 – 25 học viên sẽ tham gia khóa tập huấn, là cán bộ của Trường LILAMA 2, một số trường dạy nghề ở Đồng Nai, An Giang, Long An, Tp. Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp là đối tác của các trường.

Theo: TVET