20/11/2020 2:04:13

Liên kết giữa Công đoàn và hội nghề nghiệp để bảo vệ quyền lợi người lao động

Để bảo vệ quyền lợi của người lao động cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị nhằm gia tăng thêm sức mạnh cho các tổ chức, thúc đẩy quyền và lợi ích của người lao động trong các hội khoa học kỹ thuật, hội nghề nghiệp.

Ngày 19/11, tại TP.HCM, Viện Công nhân – Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Châu Á tổ chức hội thảo “Tăng cường liên kết hội nghề nghiệp, hội khoa học kỹ thuật và Công đoàn Việt Nam, đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên theo quy định pháp luật”.

Hội thảo là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền về quyền lao động và công đoàn cho các hội nghề nghiệp và hội khoa học kỹ thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam, đóng góp vào thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản”.

Toàn cảnh hội thảo.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động, Việt Nam đã có những bước tiến tích cực trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trong đó bao gồm quyền tự do liên kết và quyền thương lượng tập thể. Cùng với đó, Bộ luật Lao động năm 2019 đã được thông qua cho thấy nhiều sự thay đổi về bảo đảm quyền lao động khu vực phi chính thức, quyền công đoàn và thương lượng tập thể.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, thực tế vẫn còn có khoảng trống trong việc liên kết, phối hợp giữa tổ chức công đoàn và các hội khoa học kỹ thuật và hội nghề nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Vì thế, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị nhằm gia tăng thêm sức mạnh cho các tổ chức, thúc đẩy quyền và lợi ích của người lao động trong các hội khoa học kỹ thuật, hội nghề nghiệp được đảm bảo tốt hơn.

Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động là chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn; nhiều hội viên của các hội khoa học kỹ thuật và hội nghề nghiệp cũng là đoàn viên công đoàn. Do đó tổ chức Công đoàn và các Hội nghề nghiệp cùng có chung nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động là thành viên của các hội; cần tăng cường liên kết, phối hợp giữa Công đoàn và các Hội để bảo vệ tốt hơn cho quyền lợi của người lao động trong thời gian tới.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các trường đại học, viên nghiên cứu, công đoàn các cấp và các tổ chức hội nghề nghiệp, hội khoa học kỹ thuật trong nước cũng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá cao việc liên kết giữa công đoàn và các hội nghề nghiệp với tiêu chí hiệu quả sẽ góp phần đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt, việc liên kết chặt chẽ sẽ bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các hội viên, nhất là trong những vụ tranh chấp có liên quan đến pháp luật do các hội nghề nghiệp có chuyên môn sâu.

Các đại biểu cũng kiến nghị, tổ chức Công đoàn cần có chiến lược phát triển đoàn viên, các hình thức tập hợp người lao động ở khu vực chính thức và cả phi chính thức để mở rộng độ bao phủ của Công đoàn.

Nhiều đại biểu cũng đề xuất nhiều loại hình liên kết, hợp tác như: Công đoàn, nghiệp đoàn ghép; liên kết “mềm” giữa công đoàn với các hội; tổ chức các hình thức tập hợp, đại diện khác của người lao động có cùng mục đích nói lên tiếng nói của người lao động.

Theo Baodansinh