15/07/2022 2:56:21

Lạng Sơn: Triển khai dự án Khu đô thị mới Mai Pha tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng

Ngày 15/7, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2022. Tại buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha và các vấn đề liên quan.

Tổng quan dự án Khu đô thị mới Mai Pha

Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Kết quả là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn đã trúng thầu trong số 3 nhà thầu tham dự.

UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư, phát triển kinnh tế của địa phương.

Được biết, tổng vốn đầu tư dự án lên đến 3.135 tỷ đồng (trong đó: sơ bộ chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 2.651 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư: 484 tỷ đồng), giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3 là giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền do nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự thầu ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành): 20 tỷ đồng.

Để triển khai dự án có diện tích 91,73 ha này, nhà đầu tư cần di dời và bồi thường cho 2.721 hộ với quy mô dân số 9.621 người. Đây vốn là đất trồng lúa, đất trồng màu, đất trồng cây lâu năm, đất mặt nước, đất ở, đất giao thông, đất sân bay Mai Pha (cũ).

Để công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh chóng, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha. Bên cạnh đó, việc giao đất để thực hiện dự án được thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai.

Tăng cường giải quyết các khó khăn

Dự án được triển khai từ năm 2009 đến nay. Trong quá trình thực hiện còn phát sinh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến: Khu đất sân bay Mai Pha nằm trong dự án; Công tác ban hành thông báo thu hồi đất còn nhiều bất cập;  Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cự không nhận được sự đồng thuận từ các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án; Chủ trương chuyển đổi mục đích đất lúa theo Điều 58 Luật Đất đai.

Nhận thấy dự án có quy mô sử dụng đất lớn, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng cũng như công tác giải phóng mặt bằng nhiều vướng mắc, UBND tỉnh đã chủ động giao các cơ quan chức năng rà soát lại quy trình thực hiện dự án và đã phát hiện một số thiếu sót và đang được các cơ quan chức năng xử lý, khắc phục, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin về Dự án Khu đô thị mới Mai Pha.

Tuy nhiên, một số một số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Mai Pha và các dự án khác trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục đơn thư và tụ tập đông người khiếu kiện vượt cấp tại Hà Nội.

Với tinh thần cầu thị, Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp gỡ, đối thoại với đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án KĐT Mai Pha tại Hà Nội vào ngày 3/6 và 9/6/2022. Tiếp đó, ngày 13/6/2022, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gặp gỡ, đối thoại với đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.

Ngày 12/6/2022 Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 101/VP-KT của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 721-KL/TU, ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề ngày 05 tháng 6 năm 2022, trong đó: Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh; báo cáo các nội dung theo nhiệm vụ được giao và kết quả hàng tuần gửi UBND tỉnh.

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình tự thủ tục xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa của dự án theo quy định.

Cũng theo đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn, công tác kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục và quá trình triển khai thực hiện Dự án về các hạng mục bước đầu đã có hiệu quả: Rà soát diện tích đất trồng lúa; chuyển mục đích sử dụng đất trong khu vực Dự án; cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đất trùng lên diện tích sân bay Mai Pha; chỉ đạo kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết dự án; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

Thùy Linh