29/04/2022 10:49:17

Lạng Sơn phê duyệt hơn 112 tỷ đồng hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi COVID–19

Tính đến ngày 9/3, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt gần 113 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Nguồn kinh phí giúp cuộc sống của người dân bớt  khó khăn, thích nghi dần với hoàn cảnh mới.

Trong đó, số tiền thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg là 42.690.371.662 đồng. Các chính sách được thực hiện gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn viên du lịch…

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Số tiền thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg là hơn 70,2 tỷ đồng. Các chính sách đã thực hiện gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với 26.704 người lao động.

Sự chung tay của các cấp ngành giúp người dân được hỗ trợ kịp thời

Để các chính sách trên mang lại hiệu quả tối ưu, lãnh đạo UBND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao; Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền, phổ biến thông tin cũng như tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện chính sách luôn có sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với chính quyền địa phương các cấp. Quá trình thực hiện chính sách đảm bảo được tính khách quan, minh bạch, kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Chị Hoàng Thị Hiền (công nhân tạm nghỉ việc tại huyện Hữu Lũng) chia sẻ: “Từ khi đại dịch COVID – 19 bùng phát hết lần này đến lần khác, doanh nghiệp nơi tôi làm việc không thể tiếp tục sản xuất nên công nhân buộc phải nghỉ việc. Nhờ có chính sách này của tỉnh mà chúng tôi vẫn được duy trì quyền lợi bảo hiểm xã hội và hưởng một phần trợ cấp thất nghiệp. Mặc dù, số tiền không nhiều nhưng đó cũng là sự động viên rất lớn đối với gia đình tôi trong lúc khó khăn chung”.

Tuy nhiên vì, những chính sách trên được thực hiện với nhiều đối tượng, thuộc phạm vi quản lý của nhiều cấp ngành khác nhau nên công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin còn gặp khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, việc kê khai hồ sơ chưa chính xác, danh sách bị trùng lặp nhiều, việc rà soát xét duyệt hồ sơ còn nhiều hạn chế…

Thấu hiểu điều này, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cùng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đang từng bước tháo gỡ, cải tiến để hiệu lực của chính sách kịp thời hỗ trợ người dân.

Ngô Diệp