08/11/2019 9:01:59

Ký kết Thỏa thuận hợp tác xây dựng hệ thống quản lý đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) cùng Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực (HRD) Hàn Quốc tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác về xây dựng hệ thống quản lý đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân dự và phát biểu tại buổi lễ.

Để nâng cao năng lực và chuẩn hóa nguồn nhân lực, ngoài việc đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN, năm 2000, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và hình thành hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Đến nay, Bộ LĐ-TB&XH đã cấp giấy phép chứng nhận hoạt động cho 41 tổ chức đánh giá phân bố đều ở các vùng kinh tế trọng điểm. Đã tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho gần 55.000 lượt người lao động. Hiện nay, hệ thống đang được tiếp tục đầu tư phát triển và mở rộng phạm vụ đáp ứng nhu cầu của người lao động và các doanh nghiệp. Tuy nhiên việc đầu tư công nghệ thông tin và quản lý điều hành hệ thống đánh giá chưa được áp dụng, gây tốn kém và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của hệ thống.

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại lễ ký 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng buổi lễ có ý nghĩa quan trọng trong việc nỗ lực đẩy mạnh công tác đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tiến tới tách công tác đào tạo và công tác thi cấp chứng chỉ để hình thành được đội ngũ nhân lực có trình độ, kỹ năng, chứng chỉ được thừa nhận bởi các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trong quá trình đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng như kinh nghiệm quốc tế đóng vai trò quan trọng.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, hiện Chính phủ đang trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó có những điều khoản về quy định sử dụng lao động qua đào tạo, quyền lợi của người lao động, doanh nghiệp cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp, người lao động, Chính phủ liên quan đến vấn đề đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực.

Tổng cục Trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Hồng Minh phát biểu 

 “Thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành các nghị định và quyết định quan trọng liên quan đến vấn đề sử dụng lao động qua đào tạo, trong quá trình đó đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động là việc vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo thị trường lao động phát triển lành mạnh, hướng đến nguồn nhân lực có chất lượng cao” – Thứ trưởng Lê Quân thông tin.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH chuẩn bị cho ra mắt trang thông tin vanbang.gov.vn. Theo Thứ trưởng Lê Quân, đây là trang địa chỉ văn bằng số, cho phép xã hội truy cập và kiểm tra thông tin văn bằng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp từ các chứng chỉ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng để có một thị trường lao động minh bạch. Việc triển khai lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục GDNN và Cơ quan HRD Hàn Quốc sẽ kết nối với trang thông tin văn bằng số để kết nối cung cầu lao động tốt hơn giữa người lao động và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực (HRD) Hàn Quốc phát biểu tại buổi lễ

Kết quả của chương trình hợp tác này sẽ tạo cú huých phát triển để hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cũng như GDNN ở Việt Nam có được sự đột phá mới trong việc phát triển nâng tầm kỹ năng người lao động Việt Nam trong thời kỳ mới, đồng thời tạo cơ sở vững chức trong việc chuẩn hóa chất lượng lao động Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác này là cơ sở tin cậy để hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm thiết lập hệ thống quản lý thông tin, hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở Việt Nam. Hệ thống hình thành sẽ giúp tăng cường việc quản lý, thống kê thực trạng chất lượng nguồn nhân lực, đánh giá, dự báo kỹ năng trên cơ sở đó để hoạch định, xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Văn Lý