03/01/2023 11:53:23

[Infographic] Toàn cảnh kinh tế – xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu

Nền kinh tế Việt Nam đạt thắng lợi kép trong năm 2022 khi tăng trưởng GDP ước đạt 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 và cao hơn so với mục tiêu đề ra là 6-6,5% trong khi lạm phát chỉ tăng 3,15% so với năm 2021.

Theo VGP