06/09/2022 9:40:37

[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng

Tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022 của nước ta tiếp tục đà hồi phục nhanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước…

 

Theo VGP