28/12/2019 3:42:39

HHT – 5 năm một chặng đường

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI: 5 năm một chặng đường phát triển – Cơ hội học tập – Cơ hội việc làm – Phấn đấu trường đầu tiên đạt chuẩn Quốc tế trong đào tạo nghề chất lượng cao