31/10/2019 10:01:21

Hải Phòng hỗ trợ 100% kinh phí cho người tự cai nghiện ma túy

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 10/10/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng: Hỗ trợ 100% kinh phí cho người tự cai nghiện ma túy - Ảnh 1.

Tư vấn cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là người cai nghiện ma túy tự nguyện có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng (không phân biệt đối tượng chính sách và các đối tượng khác) tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thành phố sẽ hỗ trợ 100% tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sĩ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường cho người cai nghiện ma túy tự nguyện bằng định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hỗ trợ 100% tiền ăn hàng tháng, tiền quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho các đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện bằng định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ, với mức hỗ trợ: Tiền ăn hàng tháng bằng 0,8 mức lương cơ sở; tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân… hàng năm bằng 0,9 mức lương cơ sở; thời gian hỗ trợ tối thiểu 6 tháng, tối đa 24 tháng; số lần hỗ trợ không giới hạn.

Hội đồng nhân dân thành phố giao UBND thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; tổng hợp kinh phí hỗ trợ trong dự toán ngân sách hàng năm trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân thành phố; giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Theo thống kê, tính đến tháng 6/2019, toàn thành phố có 6.581 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó, 1.285 người đang quản lý tại các cơ sở cai nghiện ma túy (chiếm 19,53%); 157 người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (chiếm 2,38%); 3.837 người điều trị thay thế bằng methadone tại 18 cơ sở (chiếm 58,30%). Riêng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đang điều trị thay thế cho 1.009 người tại 6 cơ sở. Ngoài ra, tại cộng đồng còn nhiều người nghiện chưa được phát hiện, lập hồ sơ quản lý. Đa số người nghiện không có việc làm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên không tự đóng góp kinh phí để cai nghiện. Tỷ lệ người nghiện ma túy tổng hợp có tiền án, tiền sự, nhiễm HIV/AIDS có chiều hướng gia tăng.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng cho biết, thành phố Hải Phòng hiện có: 3 cơ sở có chức năng cai nghiện tập trung, 1 trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy tại cộng đồng, 18 cơ sở điều trị và điểm cấp phát thuốc methadone. Thành phố đang triển khai thực hiện 3 hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: Cai nghiện tập trung trong các cơ sở cai nghiện ma túy; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; điều trị thay thế bằng methadone. Song song với việc đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy, công tác điều trị, cai nghiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng luôn được đặc biệt chú trọng và quan tâm triển khai, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng, từ đầu năm Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã tham mưu cho Sở trình UBND thành phố ban hành nhiều văn bản, kế hoạch sát với diễn biến tình hình tệ nạn ma túy, giải quyết cơ bản những khó khăn vướng mắc trong công tác cai nghiện trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị cai nghiện ma túy, tăng cường thực hiện công tác quản lý người sử dụng ma túy trái phép, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, ban hành quyết định giao chỉ tiêu cho các quận, huyện đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy năm 2019; tạo điều kiện, chính sách thuận lợi cho người nghiện các chất ma túy tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện; tập trung tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Theo Báo Dân sinh