02/12/2022 11:44:47

Hà Nội đã đạt trên 122% về giải quyết việc làm

Đến thời điểm này, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 195.468/160.000 lao động đạt 122,1% kế hoạch năm; tăng 32.850 lao động được tạo việc làm, tương đương tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong điều kiện bình thường mới song song với thích ứng an toàn, linh hoạt trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, trong tháng 11, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 12.441 lao động.

Trong đó, có 1.658 lao động được giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 86,3 tỷ đồng. Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm 1.654 lao động. Số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác 9.129 lao động.

Người lao động tham gia ứng tuyển, tìm kiếm việc làm tại phiên giao dịch việc làm quận Tây Hồ năm 2022. Ảnh: Lương Hằng.

Tháng 11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm với 673 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 14.004 người; tổng số lao động được phỏng vấn: 4.664 lao động; số lao động được tuyển dụng tại các phiên là 1.654 lao động.

Tính chung, trong 11 tháng, Thành phố giải quyết việc làm cho 195.468/160.000 lao động, đạt 122,1% kế hoạch năm; tăng 32.850 lao động được tạo việc làm, tương đương tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, 57.941 lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 2.741 tỷ đồng.

Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 16.139 lao động; đưa 4.538 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Số lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 116.850 lao động.

Theo LĐTĐ