02/01/2020 11:05:04

Hà Nội: 90% sinh viên trường nghề có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

Thành phố Hà Nội hiện có 370 đơn vị trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo cho 205.000/205.000 người, đạt 100% kế hoạch năm.

Giờ thực hành của sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Báo cáo về công tác giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Nội có 370 đơn vị trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó: Công lập là 123 cơ sở, ngoài công lập là 247 cơ sở. Trong năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo cho 205.000/205.000 người, đạt 100% kế hoạch năm (trong đó: trình độ cao đẳng là 28.700 người, trung cấp là 38.900 người; sơ cấp, dưới 03 tháng là 137.400 người với gần 15.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề).

Tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật cuối năm 2019 đạt 67,51% (trong đó, khu vực thành thị đạt 79,6; khu vực nông thôn đạt 54,77%). Thành phố giải quyết việc làm cho 192.000/154.00 lao động, đạt 124,6% kế hoạch năm. Tỷ lệ thất nghiệp chung của Thành phố giảm còn 1,7% (trong đó, khu vực thành thị là 2,22%, khu vực nông thôn là 1,16%).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, nhằm phát triển nguồn lao động có trình độ chuyên môn, có năng lực nghề nghiệp, thành thạo kỹ năng đáp ứng ngay quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị sử dụng lao động, đồng thời để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, việc xây dựng và phát triển mô hình gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo theo địa chỉ sử dụng là một trong những giải pháp quan trọng đã được thành phố Hà Nội tích cực triển khai thực hiện với sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Năm 2017, thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 15/3/2017 về việc thí điểm đào tạo gắn với doanh nghiệp của các trường dạy nghề công lập thuộc Thành phố, theo đó hàng năm Thành phố giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tích cực thực hiện công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cơ hội việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp.

Trong năm 2019, Thành phố đã có 538 doanh nghiệp hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo với nhiều nội dung, hình thức liên kết, trong đó có 107 doanh nghiệp đặt hàng đào tạo và tuyển dụng 16.190 học sinh- sinh viên; 34.200 học sinh- sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp.

Tháng 5/2019 vừa qua, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức thành công hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động. Tại Hội nghị đã thu hút được hơn 5.000 học sinh, sinh viên tham gia, với 42 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia tư vấn tuyển sinh và trình diễn kỹ năng nghề, 24 doanh nghiệp tham gia ký kết hợp tác, 25 đơn vị tham gia tuyển dụng với hơn 1.000 chỉ tiêu lao động.

Tại Hội nghị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp cũng tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho gần 2.000 học sinh các trường phổ thông nhằm tăng hiệu quả công tác phân luồng học sinh phổ thông vào học nghề, giúp các em hiểu và thay đổi tư duy, tâm lý “vào học đại học là con đường duy nhất để lập nghiệp”.

Đến nay, Hà Nội đã có 100% các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố thực hiện đào tạo gắn với doanh nghiệp và hầu hết học sinh-sinh viên ra trường đều có việc làm sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ học sinh-sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt 90%.

PHƯƠNG ANH