08/06/2023 9:35:52

Điều chỉnh mức đóng, tăng quyền lợi đối với các loại bảo hiểm

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức đóng các loại bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cũng tăng theo.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã đưa ra thông tin điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện mức đóng các loại bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) kể từ ngày 1/7/2023.

Cụ thể, đối với đối tượng học sinh sinh viên, mức đóng BHYT theo phương thức 3 tháng là 243.000đ/tháng, theo 6 tháng là 486.000đ/tháng, theo 9 tháng là 729.000đ/tháng, theo 12 tháng là 680.000đ/tháng. Trong đó, học sinh sinh viên đóng 70%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%. Học sinh, sinh viên năm học đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.

Đối với thành phần hộ gia đình đóng BHYT  cho các thành viên khi đủ điều kiện giảm phí thì mức đóng như sau: Thành viên thứ nhất đóng 972.000đ/năm, người thứ 2 đóng 680.400đ/năm, người thứ 3 đóng 583.200đ/năm, người thứ 4 đóng 486.000đ/năm, người thứ 5 trở đi đóng 388.800đ/năm.

Đối với hộ cận nghèo, nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT. Người hộ cận nghèo đóng 30% (291.600đ/năm).

Thay đổi mức đóng BHYT đối với hộ gia đình. Ảnh: BHXHVN

Cũng kể từ ngày 1/7/2023, mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN, BHYT cao nhất là 36.000.000đ/tháng. Mức đóng BHTN cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng: Vùng 1 là 93.600.000đ/tháng, vùng 2 là 83.200.000đ/tháng.

Mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện hàng tháng do người tham gia tự chọn từ 1.500.000đ đến 36.000.000đ.

Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm. Cụ thể: hộ nghèo được hỗ trợ 30% (99.000đ/tháng), hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% (82.500đ/tháng), người tham gia khác được hỗ trợ 10% (33.000đ/tháng).

Khi Chính phủ điều chỉnh mức đóng, tỷ lệ đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Cơ quan BHXH sẽ tự điều chỉnh mức lương cao nhất tham gia BHXH, BHYT BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với người tham gia đã kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng lao động, đơn vị không phải nộp hồ sơ. Trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng, đề nghị đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN theo đúng quy định.

Lê Việt – Thảo Nguyên