13/06/2020 7:58:47

Đại hội Đảng bộ CĐN Công nghiệp Hà Nội: “Đoàn kết – Tự chủ – Chất lượng – Hội nhập”

Với chủ đề “ Đoàn kết- Tự chủ- Chất lượng – Hội nhập”, Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII (Nhiệm kỳ 2020-2025) của trường CĐN Công nghiệp Hà Nội tổ chức hôm 12/6 đã thành công tốt đẹp.

Qua Đại hội, Bà Phạm Thị Hường- Hiệu trưởng Nhà trường đã kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng thời, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025 và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII (Nhiệm kỳ 2020- 2025).

Bà Phạm Thị Hường kiểm điểm công tác Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Nhà trường đã chỉ đạo các mặt công tác của Đảng ủy như: Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Nhà trường đã kết nạp 66 thành viên ưu tú vào Đảng(18 sinh viên, 48 cán bộ, giảng viên, nhân viên); cử 176 học viên đi học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, 60 Đảng viên đi học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng viên mới…

Trong giai đoạn này, Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất, gắn với thi đua khen thưởng, tăng thêm thu nhập, thưởng đúng người, đúng việc. Qua đó khuyến khích được Cán bộ, Đảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại biểu Đảng ủy Khối chúc mừng Đại hội Đảng bộ của Nhà trường

Cùng đó, công tác tuyển sinh đào tạo ngày càng được nâng lên khẳng định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Ban Chấp hành Nhà trường đã duy trì phong cách và tác phong làm việc chuyên nghiệp, nề nếp, dân chủ…

Bên cạnh những ưu điểm, còn một số tồn tại và rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ chức đoàn thể chính trị; các Nghị quyết chính sách của Đảng phải được cụ thể hóa thành các chương trình hành động; phát huy tính sáng tạo, chủ động trong xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác của Đảng bộ; Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ.

Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025

Bước sang nhiệm kỳ năm 2020- 2025, toàn Đảng bộ với mục tiêu giữ vững ổn định, đoàn kết, quyết tâm cao để xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội trở thành Trung tâm đào tạo nghề đạt trình độ các nước ASEAN 4, một số nghề đạt chuẩn quốc tế; hướng tới là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chủ, tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh, chất lượng và hiệu quả đào tạo; giữ vững ổn định, chuẩn hóa vị trí công việc, chuyên nghiệp hóa đội ngũ được đào tạo.

Nhà trường trở thành trường chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN lần thứ 4, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Mục tiêu trong công tác xây dựng Đảng được cụ thể: phấn đấu hàng năm cử từ 40- 60 thành viên ưu tú vào Đảng( trong đó 70% là sinh viên).

Trong công tác chuyên môn phấn đấu: 100% giảng viên giảng dạy các nghề quốc tế, nghề trọng điểm, nghề chất lượng cao đạt chuẩn nhà giáo theo quy định theo chuẩn trường chất lượng cao; 100% nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu trên trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 ( khóa XI);

Ban Chấp hành Đảng bộ Nhiệm kỳ 2020-2025

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ, coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng, đánh giá quản lý cán bộ, giảng viên, quan tâm bồi dưỡng và phát triển Đảng viên mới;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo , hướng dẫn hoạt động thanh tra, kiểm tra phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Nhà trường.

Tại Đại hội Đảng bộ khóa XIII( nhiệm kỳ 2020-2025) đã bầu ra các thành viên trong Ban chấp hành mới theo tinh thần bỏ phiếu và công khai dân chủ. Những thành viên ưu tú được tín nhiệm dưới đây đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của Nhà trường.

Danh sách Ban Chấp hành mới bao gồm:

1-        Bà Phạm Thị Hường- Hiệu trưởng Nhà trường, Bí thư Đảng ủy.

2-        Ông Nguyễn Văn Huy- Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

3-        Ông Lê Viết Thắng- Phó Bí thư Đảng ủy.

4-        Ông Dương Thành Hưng- Ủy viên.

5-        Ông Trần Thanh Bình- Ủy viên.

6-        Ông Vũ Đình Tân- Ủy viên.

7-        Ông Nguyễn Gia Phúc- Ủy viên.

8-        Bà Trần Thị Bích Liên- Ủy viên.

9-        Ông Trần Văn Việt- Ủy viên.