25/09/2023 11:19:56

Công đoàn TP.HCM: Đẩy mạnh hoạt động để xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động

Sau 3 ngày làm việc (22 – 24/9/2023), Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII với hơn 500 đại biểu tham dự đã thành công tốt đẹp; bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử vị trí Chủ tịch.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao và vui mừng với những thành tựu, kết quả mà tổ chức Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động Thành phố đã đạt được bằng chính sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Thành phố đã kết nạp mới gần 620.000 đoàn viên, so với kế hoạch vượt gần 17%, trong đó có gần 517.000 đoàn viên ở khu vực ngoài Nhà nước và thành lập mới hơn 6.700 công đoàn cơ sở. Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TP tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X nhằm tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Công đoàn Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo hiến pháp và pháp luật quy định. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, chất lượng và hiệu quả trong việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp ngày càng đi lên về chất”, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thành phố mong muốn Công đoàn TP thực hiện yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, nhận thức pháp luật trong đoàn viên, người lao động. Công đoàn Thành phố cần nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo những phương thức và mô hình mới, phù hợp với đặc điểm thực tiễn phát triển sản xuất và xã hội trong giai đoạn mới, thích ứng với bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, sáng tạo, gắn bó mật thiết với công nhân, lao động; từ các phong trào vững mạnh, cần quan tâm giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú, tiêu biểu để xem xét, kết nạp vào Đảng.

Toàn cảnh Đại hội

Chia sẻ tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, Công đoàn TP.HCM tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức Công đoàn các cấp; tổ chức, tổ chức lại, sắp xếp các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở.

Không chỉ duy trì, làm tốt các chương trình, hoạt động vốn đã là thế mạnh, mang đậm dấu ấn riêng có như Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, Chương trình học bổng Công đoàn.., đội ngũ cán bộ Công đoàn Thành phố luôn trăn trở suy nghĩ, tìm tòi, mạnh dạn triển khai những nội dung, giải pháp, cách làm sáng tạo, ở những lĩnh vực mới, khó nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, phù hợp xu thế phát triển chung, phục vụ tốt nhất lợi ích của đoàn viên, người lao động”, ông Nguyễn Đình Khang nói.

Các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2023- 2028

Trải qua 4 phiên làm việc, 549 đại biểu (Đại biểu BCH đương nhiệm 50 đồng chí, đại biểu được bầu: 473 đồng chí và đại biểu chỉ định: 26 đồng chí) – trong đó 249 đại biểu nữ (43,35%); 9 đại biểu là người dân tộc Hoa (1,64%); 484 đại biểu là Đảng viên (88,16%); 109 đại biểu ngoài khu vực Nhà nước (19,85%) đã dành thời gian, trí tuệ thảo luận, góp ý phương hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ 5 năm tới, các chương trình trọng tâm, hệ thống các chỉ tiêu cũng như đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ mới, hệ thống Công đoàn thành phố sẽ tập trung triển khai ba khâu đột phá theo định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028 gồm: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Ba khâu đột phá theo định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; Xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Ba chương trình trọng tâm của Công đoàn Thành phố: Nâng cao năng lực đại diện, hiệu quả thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, thực hành dân chủ ở cơ sở; Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; Công đoàn thành phố đẩy mạnh hoạt động trợ vốn, tín dụng cá nhân, tích cực tham gia phòng chống “tín dụng đen” trong công nhân lao động.

Mặt khác, Công đoàn tham gia tích cực, thực chất vào công tác xây dựng pháp luật, phản biện chính sách, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực liên quan đến lao động, việc làm, quan hệ lao động. Mục tiêu mà Công đoàn TP HCM hướng tới thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân, người lao động.

Phải thực sự là tổ chức tập hợp được người lao động

Công đoàn thành phố đề nghị tăng khoản chi chăm lo đoàn viên, người lao động bởi mức 500.000-một triệu đồng hiện quá thấp, không giải quyết được khó khăn. Đây là một trong các nội dung Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028 kiến nghị Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, tại phiên bế mạc sáng 24/9.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, cho biết theo quy chế chi tiêu hiện hành, khi hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn công đoàn cấp trên cơ sở bao gồm liên đoàn lao động quận, huyện, công đoàn khu công nghiệp, tổng công ty… chỉ được chi 500.000 đồng. Đối với cấp tỉnh, ngành trung ương mức chi này là một triệu đồng.

Theo bà Thúy, quy định này được áp dụng nhiều năm qua, các cấp công đoàn không được phép chi vượt. Tuy nhiên, số tiền này quá ít, không đủ để đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn. “Trong điều kiện kinh tế xã hội bây giờ, số tiền 500.000 đồng hay một triệu đồng không thấm vào đâu cả“, bà Diệu Thúy nói.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố phát biểu tại Đại hội

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, sau Đại hội, LĐLĐ Thành phố sẽ khẩn trương tuyên truyền về kết quả Đại hội, lan tỏa tinh thần “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” của Đại hội đến với mỗi đoàn viên, người lao động; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Thành phố đi vào thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 – 2028, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố.

Ngay sau Đại hội, LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Thành phố đi vào thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố.

Một số chỉ tiêu chủ yếu Công đoàn Thành phố trong nhiệm kỳ mới:

– Đến hết năm 2028, phấn đấu có 1,980 triệu đoàn viên Công đoàn trở lên.

– Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

– Ít nhất trên 75% công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Hàng năm, bình quân phát triển thực tăng 120.000 đoàn viên.

– Hàng năm, ít nhất 72% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.

– Hàng năm, bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

– Hàng năm phấn đấu đạt từ 85% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Hàng năm, phấn đấu ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

– Hàng năm, từ 20% trở lên các đơn vị công đoàn cơ sở doanh nghiệp có trên 200 lao động được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát về tài chính và 100% công đoàn cơ sở thực hiện công khai tài chính.

Quang Trung