03/07/2024 9:13:17

Công bố lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH sau khi tăng 15%

Chiều 1/7, BHXH TP.HCM thông tin về việc chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng trong kỳ chi trả tháng 7/2024.

Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2024/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2024 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng (trừ người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1/1/1995), sau khi điều chỉnh mà mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

BHXH TP.HCM thông tin trong kỳ chi trả tháng 7/2024, cơ quan này sẽ chi trả theo mức mới cho người hưởng. Riêng đối với người bắt đầu hưởng từ ngày 1/7/2024, nếu lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng chưa được tính theo lương cơ sở mới sẽ được điều chỉnh và chi trả sau kỳ chi trả lương tháng 7/2024 trong thời gian sớm nhất.

BHXH TPHCM thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7/2024 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 75/2024/NĐ-CP như sau:

Tổ chức chi trả bằng hình thức tiền mặt tại các điểm chi thuộc Bưu điện TP.HCM bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 25/7/2024. Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, BHXH TP.HCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 1/7 đến ngày 2/7/2024.

BHXH Việt Nam cho biết tính đến 14 giờ ngày 1-7, toàn ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng theo mức hưởng mới tới hơn 60% tổng số người hưởng.

Về cơ bản, người hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản cá nhân đã được chi trả theo mức hưởng mới; những người già yếu, không đi lại được được cơ quan BHXH chi trả trực tiếp tại nhà.

BHXH Việt Nam cho biết nhằm kịp thời bảo đảm người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức hưởng mới trong thời gian sớm nhất ngay sau khi Nghị định số 75 có hiệu lực, tại công văn số 2128, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tập trung đảm bảo tốt nguồn kinh phí, nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin…, đảm bảo chi trả kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng ngay từ ngày 1-7-2024 (bao gồm cả người hưởng bằng tiền mặt và người hưởng qua tài khoản cá nhân).

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng; phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới người hưởng về quyền lợi theo mức hưởng mới, lịch chi trả để người dân chủ động nắm được thông tin.

Trước đó, BHXH Việt Nam cũng chủ động tính toán, lên phương án cụ thể thực hiện. Trong đó, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc họp với các đơn vị chuyên môn về công tác chuẩn bị, sẵn sàng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức tăng mới khi quy định được thông qua.

Hoàng Nhiên