04/10/2021 4:53:02

Chuyên gia hiến kế nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới

Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới là chủ đề của Hội thảo quốc tế do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức nhằm hưởng ứng kỷ niệm ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10.

Hội thảo diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 1 năm Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (4/7/2021) với nhiều hoạt động biểu dương và tôn vinh người lao động có kỹ năng nghề cao, kỹ năng nghề xuất sắc.

Cụ thể, trong phiên khai mạc Hội thảo, Tổng cục GDNN sẽ tổ chức trao bằng khen Bộ trưởng cho 2 sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội là em Nguyễn Văn Tấn và em Đinh Tú Ngọc vì đã có thành tích xuất sắc đạt Huy chương vàng cuộc thi nghề Cơ điện tử online Châu Á- Thái Bình Dương diễn ra vào tháng 4/2021 vừa qua.

2 thành viên đội tuyển Việt Nam đã có màn thể hiện xuất sắc và giành Huy chương Vàng Cuộc thi Kỹ năng nghề Cơ điện tử online Châu Á- Thái Bình Dương.

Hội thảo cũng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về hai biểu tượng Skilling up Việt Nam (Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam) và Worldskills Vietnam (Thi kỹ năng nghề Việt Nam). Sau khi công bố, hai biểu tượng sẽ được sử dụng để nhận diện và chính thức sử dụng cho các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, tôn vinh GDNN và phát triển kỹ năng nghề ở trong và ngoài nước.

Biểu tượng “Skilling up Vietnam” bắt đầu được sử dụng tại Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam tổ chức vào tháng 11/2019 với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, “Skilling up Vietnam” tiếp tục được sử dụng tại các sự kiện quan trọng, các hội nghị, hội thảo về phát triển kỹ năng nghề và GDNN trong cả nước từ các sự kiện mang tính quốc gia, đến sự kiện của các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở GDNN.
Worldskills Vietnam gắn với các sự kiện thành công ấn tượng về thi kỹ năng nghề của Việt Nam ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt biểu tượng này gắn với thành tích ấn tượng của Đoàn Việt Nam tham dự các Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc tế đã được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Trong phiên thảo luận, Hội thảo sẽ nghe góp ý của các chuyên gia GDNN trong và ngoài nước để hoàn thiện Dự thảo Đề án Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam được thực hiện theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ.

Với nhiều hoạt động, Hội thảo nhằm biểu dương và tôn vinh người lao động có kỹ năng nghề cao, kỹ năng nghề xuất sắc. Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của người lao động có kỹ năng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; Khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam;

Cùng với đó, thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế theo yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10

Hiện nay, lực lượng lao động Việt Nam có khoảng hơn 51 triệu người, chiếm trên 55% dân số. Đây là đội ngũ những người trực tiếp làm ra của cải, vật chất, dịch vụ, góp phần làm tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh và là nguồn lực, động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo Tổng cục GDNN, chất lượng và trình độ kỹ năng của người lao động càng đóng vai trò quan trọng và mang ý nghĩa lớn hơn trong bối cảnh thời kỳ dân số vàng và ứng phó với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phải phòng chống đại dịch Covid-19.

Việc chăm lo phát triển lực lượng lao động có kỹ năng nghề, đặc biệt là lao động có kỹ năng nghề cao theo đó được Đảng và nhà nước ta coi là nhiệm vụ, giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới và hướng đến hoàn thành mục tiêu cụ thể đã của Nghị Quyết tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng.

Hải Yến