29/09/2021 9:08:32

“Skilling up Vietnam” và “”Worldskills Vietnam” – 2 biểu tượng quốc gia tôn Vinh Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Hai biểu tượng Biểu tượng Skilling up Vietnam” (Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam) và Worldskills Vietnam (Thi kỹ năng nghề Việt Nam) đã chính thức được Bộ LĐ-TB&XH lựa chọn để sử dụng cho các hoạt động quảng bá, tôn vinh GDNN và phát triển kỹ năng nghề Việt Nam.

Ngày 27/9, Bộ LĐ-TB&XH đã có Quyết định ban hành biểu tượng Skilling up Vietnam và Worldskills Vietnam.

Trong thời gian qua, 2 biểu tượng “Skilling Vietnam” và “Worldskills Vietnam” là hình ảnh nhận diện quy tụ, thu hút sự quan tâm, đồng hành cùng nâng cấp kỹ năng lao động Việt Nam của các đối tác trong và ngoài nước, toàn xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó, biểu tượng “Skilling up Vietnam” bắt đầu được sử dụng tại Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam tổ chức vào tháng 11/2019 với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, “Skilling up Vietnam” tiếp tục được sử dụng tại các sự kiện quan trọng, các hội nghị, hội thảo về phát triển kỹ năng nghề và GDNN trong cả nước từ các sự kiện mang tính quốc gia, đến sự kiện của các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở GDNN.

Đến nay, “Skilling up Vietnam” đã trở nên quen thuộc, được sử dụng rộng rãi trên các phương tiện tuyền thông và trở thành hình ảnh của ngành, đã góp phần thúc đẩy công tác tuyên tuyền, quảng bá, tôn vinh GDNN và phát triển kỹ năng nghề; cũng như nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam theo Chỉ thị số 24/TC-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Biểu tượng Worldskills Vietnam được thiết kế theo biểu tượng của Tổ chức thi kỹ năng nghề thế giới mà Việt Nam là nước thành viên và đã sử dụng từ nhiều năm qua tại các kỳ thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, quốc gia, ASEAN và thế giới.

Worldskills Vietnam gắn với các sự kiện thành công ấn tượng về thi kỹ năng nghề của Việt Nam ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt biểu tượng này gắn với thành tích ấn tượng của Đoàn Việt Nam tham dự các Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc tế đã được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Cụ thể như: Đối với Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN, Đoàn Việt Nam luôn xếp trong nhóm 3 nước có thành tích tốt nhất, trong đó có 3 lần xếp thứ nhất toàn Đoàn tại các Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN năm 2004, 2006 và 2014.

Đối với Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới, Đoàn Việt Nam đã giành được nhiều chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc và 3 lần liên tiếp giành huy chương (02 huy chương đồng và 01 huy chương bạc) tại 3 Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2015, 2017 và 2019.

Với Quyết định chính thức của Bộ LĐ-TB&XH, hai biểu tượng “Skilling up Vietnam” (Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam) và Worldskills Vietnam (Thi kỹ năng nghề Việt Nam) sẽ được dụng để nhận diện và chính thức sử dụng cho các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, tôn vinh GDNN và phát triển kỹ năng nghề ở trong và ngoài nước.

Hải Yến