23/12/2020 6:02:02

CĐ Kỹ thuật Quảng Trị và những triển vọng trong giáo dục nghề nghiệp

Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã chính thức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc thành lập Trường CĐ Kỹ thuật Quảng Trị trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Trị và Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị.

Trụ sở chính của trường tại số 179 Lý Thường Kiệt, TP.Đông Hà (trụ sở của Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Trị). Trường có hai địa điểm đào tạo, một ở thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh (cơ sở Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị), địa điểm còn lại tại số 18 Lê Lợi, thị xã Quảng Trị.

Trường CĐ Kỹ thuật Quảng Trị có nhiệm vụ đào tạo theo 3 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ nâng cao chất lượng; hợp tác liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

Sau khi được thành lập và nhận bàn giao nguyên trạng về cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc từ trường Trung cấp Nghề và Trường Trung cấp Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trường CĐ Kỹ thuật Quảng Trị đã tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường, tổ chức các cuộc họp Ban Giám hiệu Trường CĐ Kỹ thuật Quảng Trị và cấp ủy của 2 trường Trung cấp trước đây để xây dựng Kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự bên trong nhà trường một cách hiệu quả, thấu tình, đạt lý.

Việc thành lập Trường CĐ Kỹ thuật Quảng Trị được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hổ trợ tích cực của các ngành các cấp phù hợp với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo của tỉnh Quảng Trị và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong kế hoạch củng cố, xây dựng và phát triển sắp tới, Trường CĐ Kỹ thuật Quảng Trị sẽ tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Xây dựng kế hoạch liên tục đổi mới chương trình đào tạo của tất cả các ngành nghề mà nhà trường tổ chức đào tạo. Đổi mới cách tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp với các yêu cầu của thị trường lao động, đáp ứng sự cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và khu vực, đặc biệt chú trọng công tác thực hành, đào tạo tay nghề cho học sinh, sinh viên.

Phát triển các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, mở rộng các chương trình liên kết đào tạo với các trường Đại học trong nước và khu vực. Duy trì và phát triển mối quan hệ đối ngoại, hợp tác với trường ở Thái lan, Hàn quốc, đồng thời mở rộng thị trường tuyển sinh sang các tỉnh của nước bạn Lào.

Tăng cường công tác hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo và tìm kiếm việc làm cho học sinh sau khi ra trường, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo xuất khẩu lao động. Nghiên cứu đào tạo một số ngành nghề mới mà thị trường lao động đang và sẽ có nhu cầu tuyển dụng như: Kinh tế Du lịch – Dịch vụ; Chế biến thực phẩm; Nông nghiệp công nghệ cao.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Nghề nghiệp và cuộc sống, ông Lê Thiên Vinh, Hiệu trưởng cho biết: Việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị hứa hẹn sẽ thúc đẩy hơn nữa công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chất lượng lao động qua đào tạo sẽ được nâng cao đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị trong tình hình mới. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ có kế hoạch liên kết, hỗ trợ đào tạo cho những lao động có nhu cầu của các tỉnh bạn của Lào sát biên giới với Quảng Trị.

                                                                                  Giang Sơn