10/02/2020 10:19:18

CĐ Công nghiệp Huế: Sẽ triển khai thí điểm đào tạo trực tuyến

Thầy Trần Hữu Châu Giang – Phó Hiệu trưởng HueIC nhấn mạnh: Nhằm chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV); đồng thời hướng đến xu thế đào tạo trong thời kỳ 4.0, HueIC sẽ sớm triển khai thí điểm đào tạo trực tuyến một số học phần phù hợp.

Với đặc thù đào tạo nghề, một số học phần không thể áp dụng phương thức đào tạo trực tuyến. Tuy nhiên, HueIC sẽ nghiên cứu một số học phần phù hợp với từng ngành nghề đào tạo. Nhà trường đang khẩn trương thực hiện việc xây dựng học liệu trực tuyến, tập huấn phương pháp cho giảng viên, chuẩn bị các trang thiết bị…. để đáp ứng tốt việc triển khai đào tạo trực tuyến. Lãnh đạo Trường đã giao nhiệm vụ cho giảng viên Khoa Công nghệ thông tin – Truyền thông và phòng Đào tạo – Công tác sinh viên chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc triển khai đào tạo trực tuyến sắp tới.

Hiện, mặc dù tạm ngừng công tác dạy và học, tuy nhiên, HueIC vẫn duy trì triển khai các hoạt động chuyên môn bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhà trường thực hiện một số công tác trong điểm trong phòng, chống dịch như: tuyên truyền trong cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa; tiến hành vệ sinh môi trường, phối hợp cơ quan y tế thực hiện việc khử trùng, diệt khuẩn. Đặc biệt, giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ Hoá – Môi trường tổ chức sản xuất nước rửa tay khô cấp phát miễn phí cho người dân trên địa bàn.