08/11/2019 10:26:47

CĐ Cơ giới Ninh Bình: Nâng chất lượng đào tạo gắn với đảm bảo ATLĐ và vệ sinh công nghiệp

Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động; phổ cập nghề cho người lao động; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; liên kết và hợp tác đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước cung cấp nhân lực cho Ngành Nông nghiệp PTNT, các thành phần kinh tế khác.

Là 1 trong 45 trường được đầu tư chất lượng cao

Hiện nay Nhà trường có tổng số trên 200 cán bộ, giảng viên; lưu lượng đào tạo từ 2.500 đến 3000 học sinh, sinh viên/năm học với tổng số 22 nghề ở các cấp trình độ khác nhau. Nhà trường nhiều năm liền được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ở cấp độ 3(cấp đô cao nhất), được lựa chọn là một trong số 45 trường  được đầu tư phát triển thành trường chất lượng cao đến năm 2020 theo quyết định số: 761/QĐ – TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số: 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 phê duyệt ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025; Trong đó nhà trường có 7 nghề trọng điểm gồm:

Nghề trọng điểm cấp độ quốc tế gồm 03 nghề: Công nghệ ôtô; Điện công nghiệp; Cắt gọt kim loại;

Nghề trọng điểm cấp độ ASEAN gồm 02 nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí; Vận hành máy thi công nền;

Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia gồm 02 nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn; Sửa chữa máy thi công xây dựng.

Đào tạo an toàn lao động theo mô đun từng nghề

Là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo những nghề đặc thù đòi hỏi những yêu cầu cao về an toàn lao động như: Lái xe ô tô các hạng; Lái máy thi công cơ giới; Hàn; Điện, điện lạnh; Cắt gọt kim loại; Vận hành cần – cầu trục; Công nghệ ô tô…do đó trong nhiều năm qua, bên cạnh các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường còn thường xuyên đề ra và thực hiện quyết liệt các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong quá trình giảng dạy và học tập cụ thể là:

Hình ảnh thầy Đỗ Văn Đang giáo viên khoa cơ khí trong giờ dạy thực hành

Hàng năm, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường đã có nhiều chủ trương, giải pháp, ban hành nhiều văn bản, nhằm cải thiện các điều kiện làm việc, ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động và rủi ro, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên như: Ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động hàng năm; Tổ chức cho các đơn vị hưởng ứng tích cực “Tuần lễ quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” hàng năm; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng nội quy, quy trình bảo đảm an toàn tại các vị trí làm việc, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị như nội quy giảng đường, nội quy xưởng thực hành, nội quy phòng học và các quy trình vận hành thiết bị, xe, máy, quy trình thực tập sản xuất…Công tác tuyên truyền và giảng dạy về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp cho học sinh, sinh viên được thực hiện thường xuyên, nội dung tuyên truyền, giáo dục, tập trung vào việc phổ biến các văn bản pháp luật như Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, Luật phòng chống cháy nổ…Bên cạnh đó đầu mỗi khóa học, học sinh, sinh viên đều được phổ biến chi tiết nội quy, kỷ luật lao động, học tập; luật giao thông đường bộ. Các môn học/mô đun liên quan đến an toàn của các nghề được thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

Quan tâm đầu tư trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động

Công tác đầu tư, mua sắm các trang thiết bị đảm bảo cho an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp được quan tâm đúng mức. Tất cả các xưởng thực hành đều trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ đạt tiêu chuẩn. Giảng viên và học sinh, sinh viên định kỳ đều được trang bị các thiết bị như quần áo bảo hộ lao động, các thiết bị đảm bảo dạy và học an toàn cho từng nghề đặc thù.

Hình ảnh an toàn lao động của học sinh, sinh viên trong giờ thực hành

Nhà trường phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thường xuyên rà soát, kiểm tra các thiết bị phòng chống cháy nổ, đăng kiểm kịp thời hạn các loại xe tập lái, kịp thời thay thế, sửa chữa các thiết bị đã hỏng hoặc hết thời hạn sử dụng, bổ sung các thiết bị mới đảm bảo an toàn, chất lượng.

Bên cạnh đó, Nhà trường luôn tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tới các đơn vị, tới từng lớp học sinh, sinh viên để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những sai phạm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động. Việc chấp hành các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp là hoạt động bắt buộc trong dạy và học và là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét các danh hiệu thi đua năm học.

Hiệu trưởng và đoàn kiểm tra công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại xưởng thực hành

Như vậy, với những biện pháp đã thực hiện nêu trên, trong nhiều năm qua, công tác đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình luôn được thực hiện một cách có hiệu quả đã bảo vệ an toàn cho giảng viên, học sinh sinh viên trong quá trình giảng dạy và học tập qua đó nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực lao động có chất lượng cao cho xã hội.