29/12/2020 8:59:00

Bộ Công an đề nghị cá nhân được ĐH Đông Đô cấp bằng đến trình báo

Các cá nhân đã được Trường Đại học Đông Đô cấp Bằng Cử nhân ngôn ngữ Anh hệ chính quy – văn bằng 2 liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để trình báo. Mặt khác,  Bộ Công an cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ đã tiếp nhận của cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh nếu có sử dụng bằng do Trường Đại học Đông Đô cấp.

Trường Đại học Đông Đô

Ngày 28/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an thông báo đang tiếp tục điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Kết quả điều tra cho thấy trường Đông Đô đã cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ chính quy – Văn bằng 2 cho nhiều cá nhân không đúng quy định.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ đã tiếp nhận của cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh, nếu có sử dụng Bằng Cử nhân ngôn ngữ Anh hệ chính quy – văn bằng 2 do Trường Đại học Đông Đô cấp thì thông báo ngay bằng văn bản cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.
Các cá nhân đã được Trường Đại học Đông Đô cấp Bằng Cử nhân ngôn ngữ Anh hệ chính quy – văn bằng 2 liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để trình báo, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Để đảm bảo thời hạn điều tra vụ án, Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 15/1/2021.

Thông tin liên hệ: Cơ quan Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (Phòng 5), số 7 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; số điện thoại: 0692342143 hoặc 0692342431.

Thúy Anh (T/h)