11/03/2022 6:47:22

Bến Tre: Đẩy nhanh tiến độ, giải quyết các thủ tục dự án cầu Rạch Miễu 2

Ngày 10/03/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre chia sẻ về báo cáo tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 và đường gom dẫn vào cầu (gọi tắt là Dự án) tới thời điểm hiện tại.

Dự án được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư 5.175 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.279 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết kế hơn 3.030 tỷ đồng, chi phí dự phòng và các chi phí khác hơn 819 tỷ đồng.

Tình hình đời sống người dân trong vùng Dự án

Cụ thể, trên địa bàn huyện Châu Thành, Dự án xây dựng đi qua ảnh hưởng tới 230 hộ dân ở 4 xã Tam Phước, An Khánh, Tường Đa và Phú Túc với số thửa đất bị thu hồi là 259 thửa , diện tích đất thu hồi là 16,05 ha thuộc công trình cầu Rạch Miễu 2 và 282 thuở, diện tích đất thu hồi là 10,22 ha thuộc công trình đường gom.

Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 230 hộ, trong đó có 16 hộ nghèo và cận nghèo, gia đình chính sách. Tổng số thửa bị giải tỏa trắng 26 thửa.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành đã trình thông qua Hội đồng bồi thường huyện hệ số giá đất đối với 02 xã An Khánh và Phú Túc; các xã còn lại tư vấn đang thực hiện khảo sát giá đất. Sắp tới, trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch bàn giao mặt bằng 02 xã Phú Túc, An Khánh trước ngày 29/3/2022 nếu các hộ dân đồng thuận cho thu hồi đất sớm.

Đến nay đã hoàn thành công tác kiểm đếm thửa đất vị trí khởi công và khu vực xung quanh vị trí khởi công, chờ áp giá bồi thường; dự kiến ngày 11/3/2022 họp thông qua Hội đồng thẩm định hệ số giá đất tỉnh; hoàn chỉnh và công khai phương án bồi thường ra dân vào ngày 12/3/2022.

Sau đó, đề nghị UBND huyện phối hợp Tiểu ban tuyên truyền (Ban Chỉ đạo 257) cùng vào cuộc vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm để triển khai thi công dự án; nếu các hộ đồng ý thì UBND huyện Châu Thành sẽ phê duyệt phương án bồi thường và ban hành quyết định thu hồi đất trước ngày 29/3/2022.

Hình phác thảo dự án cầu Rạch Miễu 2 sau khi hoàn thành

Tiến độ Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 và đường gom 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện/thành phố đã triển khai thực hiện công tác kiểm điểm khối lượng bồi thường từ ngày 9/2/2022, trên các địa bàn thành phố Bến Tre đã kiểm kê được 284/394 thửa (đạt 70%), trong đó xã Sơn Đông kiểm kê 223/284 thửa; xã Bình Phú 61/110 thửa. Trên địa bàn huyện Châu Thành kiểm kê được 215/260 thửa (đạt 83%) trong đó hoàn thành kiểm kê 03 xã Phú Túc (27/27 thửa), An Khánh (74/74 thửa) và xã Tường Đa (25/26 thửa, còn 1 thửa chưa liên hệ được với chủ sử dụng đất), đang kiểm kê xã Tam Phước được 80/133 thửa.

Văn phòng ký đất đai tỉnh Bến Tre đã hoàn thành công tác đo đạc ngoài hiện trường vào ngày 15/2/2022 đến thực hiện công tác nội nghiệp và phối hợp tư vấn kiểm tra nghiệm thu.

Đối với Dự án đường gom đường vào cầu Rạch Miễu: Ban quản lý Dự án đã phối hợp với huyện Châu Thành và TP.Bến Tre bàn giao mốc giải phóng mặt bằng (viết tắt GPMB) ngoài hiện trường. Công tác GPMB thực hiện cùng lúc với dự án cầu Rạch Miễu 2.

Theo công tác kiểm đếm khối lượng bồi thường từ ngày 09/02/2022, trên địa bàn thành phố Bến Tre kiểm kê được 359/507 hộ (đạt 71%), trong đó xã Sơn Đông đã kiểm kê 287/372 thửa, xã Bình Phú (72/135 thửa); trên địa bàn huyện Châu Thành kiểm kê được 212/286 thửa đất (đạt 74%), trong đó đã hoàn thành kiểm kê 02 xã Phú Túc và An Khánh, Tường Đa (26/28 thửa) và Tam Phước (81/153 thửa).

Về công tác di dời mộ, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre đã lập xong phương án bồi thường, di dời mộ trong phạm vi dự án với tổng kinh phí 4.827.684.360 đồng (Châu Thành 1.188.930.360 đồng, TP Bến Tre 3.638.754.000 đồng).

Công tác khảo sát xác định giá đất, đơn vị tư vấn đang xét thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất (hệ số k).

Bên cạnh đó, việc di dời lưới điện cao thế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã trình thỏa thuận phần điện cao thế 220kV với Công ty Truyền tải điện 4 thuộc Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia và thỏa thuận phần điện cao thế 110kV với Công ty điện lực Bến Tre; đồng thời đơn vị tư vấn đang thực hiện thẩm tra; Ban quản lý dự án trình UBND thành phố bổ sung danh mục công trình thu hồi đất năm 2022 đối với ba vị trí di dời xây dựng mới trụ điện

Việc di dời lưới điện trung và hạ thế, Công ty điện lực Bến Tre đang lập hồ sơ thiết kế, dự kiến bàn giao hồ sơ vào ngày 11/3/ 2022.  Song song đó, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật khác như các đơn vị quản lý hạ tầng viễn thông (VNPT) Bến Tre, Viettel Bến Tre, Mobifone Bến Tre, công ty CP viễn thông FPT Bến Tre, công ty CP cấp thoát nước Bến Tre, công ty cấp thoát nước sinh hoạt Hoàng Tâm.

Trước mắt chủ trương cùng với tiến độ thực hiện xây dựng cầu Rạch Miễu 2 và đường gom vào cầu, được đa số người dân đồng tình rất cao về triển khai xây dựng của các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên có đề xuất và kiến nghị của hộ dân về việc hỗ trợ nền nhà cho các hộ bị giải tỏa trắng, khi họ không muốn vào khu tái định cư (xã Tường Đa).

Tất nhiên người dân vẫn còn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày vì chưa thích nghi với chỗ ở mới, phải thay đổi môi trường sống với những hộ bị di dời nhà hoặc bị giải tỏa trắng. Người dân đang sinh sống và chờ giá cả bồi thường đất đai, hoa màu, vật kiến trúc sao cho họ có điều kiện sống cuộc sống mới tốt hơn.

 Quang Trung