23/03/2023 7:59:30

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bắc Kạn về công tác bảo vệ và phát triển rừng

Ngày 23/3, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/02/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh ủy Bắc Kạn đã báo cáo đoàn công tác về tình hình 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW. Tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Kiện toàn, củng cố cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp tại địa phương; bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về lâm nghiệp, khắc phục sự chồng chéo, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, khả thi. Công tác trực phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện nghiêm túc.

Chỉ thị số 13-CT/TW được ban hành đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Công tác phát triển rừng được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện; địa phương đã xác định hướng đi đúng là ưu tiên trồng các loài cây gỗ lớn đa mục đích, cây bản địa nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng, từng bước hình thành được vùng sản xuất nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến gỗ và góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, chống biến đổi khí hậu, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân miền núi…

Ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn tại buổi làm việc.

Tại cuộc gặp, ông Trần Tuấn Anh cho biết đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, với các chỉ tiêu và kết quả của tỉnh đạt được rất khả quan. Chỉ thị 13 đã được triển khai nghiêm túc trên địa bàn tỉnh, đem lại kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp còn ở mức cao; một số vụ phá rừng, khai thác gỗ quý hiếm còn xảy ra; Công tác phát triển kinh tế lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ đang tạm dừng hoạt động; sản phẩm gỗ rừng trồng chưa đa dạng, giá trị gia tăng còn thấp; ứng dụng khoa học – công nghệ trong phát triển lâm nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất lâm nghiệp tổng hợp còn hạn chế…

Ngoài ra, tỉnh còn gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách chung đối với những địa phương có nhiều diện tích đất rừng, độ che phủ rừng tự nhiên cao.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh mục tiêu Trung ương đề ra giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045 “Tỷ lệ che phủ rừng ổ định ở mức 42%, nâng cao năng suất, chất lượng rừng”, riêng vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 54-55%; đến năm 2045, là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; hình mẫu phát triển xanh của cả nước”, ông Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Bắc Kạn nghiên cứu, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như: tiếp tục rà soát, bổ sung, ban hành mới chương trình, kế hoạch, đề án để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW trên địa bàn tỉnh; quan tâm nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch bài bản, hiệu quả.

Theo đó, tỉnh cần tập trung xử lý các vấn đề nóng, tồn đọng trong thực tiễn cuộc sống, có các giải pháp căn cơ để duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp. Thực hiện phát triển rừng bền vững, gắn phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, đất quy hoạch lâm nghiệp. Thực hiện tốt các giải pháp về an sinh xã hội, tạo việc làm bền vững cho người dân khu vực có rừng.

Tuấn Việt