31/01/2021 1:58:24

Tháng 1/2021, cả nước có gần 10,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới 

Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố các số liệu tình hình kinh tế – xã hội tháng 1/2021. Theo đó, tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) có nhiều khởi sắc khi DN đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động.

Cụ thể, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung của các DN vào nền kinh tế trong tháng 1/2021 là 395,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với tháng 1/2020.

Trong tháng 1/2021, cả nước có gần 10,1 nghìn DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 155,1 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 115,9 nghìn lao động, tăng 21,9% về số DN, tăng 25,9% về vốn đăng ký và tăng 37,2% về số lao động so với cùng kỳ năm 2020.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 15,4 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 240 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 4.015 DN đăng ký tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1/2021 là 395,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, còn có 6.503 DN quay trở lại hoạt động, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2021 lên 16.594 nghìn DN, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Cũng trong tháng 1/2021 có 25.752 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 18.055 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 54,3%; 5.602 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,8%; 2.095 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 29,2%.

Hải Yến