15/05/2024 6:39:55

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa:

Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11 và trao Huy hiệu đảng đợt 19/5/2024

Sáng 15/5 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11 ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; đồng thời tiến hành trao Huy hiệu đảng đợt 19/5/2024 cho 14 đảng viên.

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11 ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa, ông Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa cho biết: Qua việc thực hiện Đề án 11 của Thành ủy, các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai tới cán bộ, đảng viên các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong nhận thức của tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Việc sinh hoạt chi bộ ở cơ sở ngày càng nghiêm túc, nền nếp; nguyên tắc sinh hoạt được bảo đảm; nội dung sinh hoạt phong phú, từng bước khắc phục tính đơn điệu và hình thức trong sinh hoạt; tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, năng lực tổ chức của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên, tinh thần tự phê bình, phê bình và đoàn kết nội bộ được phát huy trong tổ chức đảng; đảng viên ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt Đảng, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức đảng giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11

Tuy nhiên, theo Phó bí thư Nguyễn Văn Quang, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn một số hạn chế như: Việc duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ ở một số chi bộ chưa đảm bảo; việc sinh hoạt chuyên đề đã được quan tâm nhưng chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa thật sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; việc thực hiện nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt của nhiều chi bộ chưa rõ nét; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số đảng viên còn hạn chế, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm khi tham gia sinh hoạt; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở một số chi bộ chưa cụ thể, rõ ràng; phương pháp điều hành của một số bí thư chi bộ chưa khoa học, chưa sát nội dung, chương trình đã xây dựng.

Có chi bộ cơ sở được thành lập trên cơ sở ghép đảng viên từ nhiều phòng, ban hoặc doanh nghiệp khác nhau, số lượng đảng viên đông nên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc duy trì chế độ và chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

Phân tích những tồn tại, hạn chế nói trên theo Phó bí thư Nguyễn Văn Quang nguyên nhân là do một số cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chưa coi trọng và chấp hành nghiêm nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Năng lực vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về sinh hoạt chi bộ chưa tốt. Một số đồng chí bí thư cấp ủy, cấp ủy viên chưa dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng Đảng, nặng về công tác chuyên môn…

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đề án 11 trong thời gian tới, Phó bí thư Nguyễn Văn Quang cho biết, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay; không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là đồng chí bí thư và cán bộ chủ chốt; nâng cao ý thức của mỗi đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, trong việc nắm vững nội dung, chương trình của một buổi sinh hoạt chi bộ; trung thực, thẳng thắn trong phê bình và tự phê bình, trên tinh thần giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Các chi bộ cần xác định, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, đồng thời cũng là một trong những biện pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cấp ủy, chi bộ phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị. Trong sinh hoạt, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; xử lý nghiêm những đảng viên, kể cả cấp ủy viên không chấp hành việc sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng…

Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2024 cho 14 đảng viên.

Vũ Mạnh Chiến – QUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trao Huy hiệu đảng cho các đảng viên

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), toàn Đảng bộ quận Đống Đa vinh dự và tự hào có 572 đảng viên được đón nhận huy hiệu cao quý của Đảng, Trong đó, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa có 14 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Mạnh Chiến – QUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa cho biết: “Việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng hôm nay là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân các đồng chí đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ Quận Đống Đa nói chung và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nói riêng; thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về sự đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Ông Vũ Mạnh Chiến – QUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên. Kính mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu và cùng với bề dày kinh nghiệm của mình, tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của đơn vị, địa phương; bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”.

Thay mặt 14 đảng viên nhận Huy hiệu đảng lần này, bà Lương Thị Hồng Thu, Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trường PTTH H.A.S cho biết: “Đây là phần thưởng cao quý nhất của Đảng trao tặng cho cá nhân có đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng Đảng. Cũng là vinh dự của bản thân và cũng là dịp để tôi và các đảng viên khác nhìn lại mình, nhắc nhở mình phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa… Thay mặt 14 đảng viên được trao Huy hiệu đảng lần này, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tổ chức buổi lễ long trọng này để trao tặng Huy hiệu đảng cho 14 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa. Giây phút được đón nhận Huy hiệu Đảng ngày hôm nay sẽ mãi là mốc son trong cuộc đời tôi – một đảng viên Đảng cộng sảnViệt Nam!”

Bảo Minh