07/10/2022 9:55:40

Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Khảo sát đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học

4 chương trình đào tạo trình độ đại học được khảo sát đánh giá là ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, ngành Kinh tế chính trị.

Sáng ngày 07/10/2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh tổ đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 4 chương trình đào tạo trình độ đại học gồm: ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, ngành Kinh tế chính trị.

TS. Trần Đình Quang, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc buổi lễ sáng 7/10/2022

Phát biểu khai mạc Đợt đánh giá ngoài chính thức, TS. Trần Đình Quang, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh, là đơn vị đánh giá ngoài đối với 04 chương trình đào tạo của Học viện cho biết: Để có những đánh giá khách quan về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh đã mời các chuyên gia đánh giá ngoài là những nhà khoa học, nhà quản trị có uy tín trong nước để tham gia Đoàn đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo của Học viện.

Trong đợt khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo, Đoàn chuyên gia sẽ tập trung nghiên cứu hồ sơ minh chứng thực có của Nhà trường, phỏng vấn các bên liên quan trong và ngoài Trường, khảo sát hệ thống cơ sở vật chất, vận hành thử một số trang thiết bị, quan sát các hoạt động chính khóa, ngoại khóa… để có căn cứ thực tế nhất cho những đánh giá chính xác, khách quan; từ đó, đưa ra những khuyến nghị cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá phát biểu tại lễ Khai mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: Năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tròn 60 năm xây dựng và phát triển. Đây là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng – văn hóa, báo chí, biên tập viên xuất bản, cán bộ một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

Ban lãnh đạo Học viện tặng hoa chào mừng Đoàn đánh giá ngoài đến làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học về lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, báo chí – truyền thông. Với nỗ lực phấn đấu để trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, một trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu về lý luận chính trị và báo chí, truyền thông đạt chuẩn quốc gia, một số ngành đào tạo trọng điểm đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao, Học viện luôn coi trọng vấn đề nâng cao chất lượng trên tất cả các mặt hoạt động.

Ban Lãnh đạo Học viện, các đại biểu cùng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chụp ảnh tại buổi Lễ

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang tin tưởng, Đoàn đánh giá ngoài với những chuyên gia trong lĩnh vực kiểm định chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh sẽ có những đánh giá công tâm và chính xác về thực trạng hoạt động đào tạo của Nhà trường, từ đó đưa ra những khuyến nghị để Học viện nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả của công tác quản trị Nhà trường.

Năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 95/QĐ-KĐCLGD ngày 29/6/2018 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cấp.

Năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo gồm: ngành Triết học, ngành Quan hệ quốc tế, ngành Quan hệ công chúng và ngành Xã hội học của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh.

Đợt khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, ngành Kinh tế chính trị diễn ra từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2022 theo Hợp đồng đánh giá ngoài giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh.

Lê Hằng, Minh Đức