13/01/2020 12:48:25

Học sinh, người lao động bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý từ ngày nào?

Theo phương án nghỉ Tết âm lịch Canh Tý 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày. Nhiều địa phương cũng đã công bố lịch nghỉ tết của học sinh.

Theo phương án nghỉ Tết âm lịch Canh Tý 2020 của Bộ LĐ-TB-XH đề xuất, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tết Nguyên đán Canh tý 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày, từ thứ 5 ngày 23/1/2020 đến hết thứ 4 ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Nhiều địa phương cũng đã công bố lịch nghỉ tết của học sinh.

Cụ thể, tại Thanh Hóa, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 20-29/1 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng). Như vậy học sinh Thanh Hóa được nghỉ Tết 10 ngày, cộng với ngày thứ 7 và chủ nhật (ngày 18-19/1) nâng tổng số ngày nghỉ của học sinh là 12 ngày.

Còn theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ được  trong 10 ngày. Cụ thể, học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu nghỉ từ ngày 20/1/2020 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết ngày 29/1/2020 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cũng đã có thông báo hướng dẫn  đối với các trường học trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên nghỉ Tết từ ngày 20/1/2020 (thứ 2, ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019) đến hết ngày 1/2/2020 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Canh Tý 2020). Như vậy, học sinh Lào Cai được  trong 13 ngày.

Đối với Nam Định, học sinh các trường sẽ nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 10 ngày, từ thứ 2 ngày 20/1/2020 đến hết thứ 4 ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Học sinh TP.Hồ Chí Minh được nghỉ Tết Nguyên đán từ 15 đến 16 ngày tùy trường. Cụ thể, những trường không giảng dạy ngày thứ 7 thì học sinh được nghỉ Tết 16 ngày, từ 18/1/2020 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 Tết).

Còn những trường có giảng dạy ngày thứ 7, học sinh được nghỉ Tết 15 ngày từ 19/1/2020 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 Tết). Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (mùng 10 Tết).

Học sinh Đồng Nai có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 14 ngày. Học sinh và giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 20/1 đến ngày 1/2 (tức từ 26 tháng Chạp đến hết 8 tháng Giêng). Do ngày 25 và 26/1 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) trùng vào ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên được nghỉ bù vào ngày 28 và 29/1 (tức mùng 4 và mùng 5 tết). Như vậy, học sinh sẽ có thời gian nghỉ Tết liên tục là 14 ngày, kể cả ngày chủ nhật (2/2).

Học sinh tỉnh Đồng Tháp được nghỉ 10 ngày. Thời gian nghỉ từ ngày 20/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020 (từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 05 tháng Giêng năm Canh Tý). Ngày 30/1.2020 (mùng 06 tháng Giêng năm Canh Tý) sẽ đi học lại bình thường.

Học sinh Khánh Hòa nghỉ Tết 10 ngày. Từ ngày 20/1/2020 (thứ Hai) đến hết ngày 29/1/2020 (thứ Tư), tức là từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Học sinh Bắc Ninh được nghỉ Tết 12 ngày. Từ ngày 22/1/2020 (thứ 4) đến hết ngày 2/2/2020 (Chủ nhật), tức từ 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019 đến hết ngày 9 tháng Giêng năm Canh Tý 2020.

Học sinh Bắc Giang nghỉ Tết 7 ngày. Thời gian bắt đầu từ thứ Năm, ngày 23/1/2020 đến hết thứ Tư, ngày 29/1/2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Canh Tý).

Học sinh Hà Nội được nghỉ học 8 ngày liên tục. Thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 22/01 đến hết ngày 29/01/2020 ( tức từ 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

BP (tổng hợp)