30/06/2023 2:42:31

ĐBSCL và Đông Nam Bộ “bám sát” nhau về tỷ lệ thất nghiệp, cao nhất cả nước

Trong quý 2, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ là hai vùng có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao nhất cả nước, lần lượt là 2,65% và 2,64%. Trong đó, Bình Dương, TP.HCM là 2 địa phương có số lao động mất việc nhiều nhất cả nước.

Theo số liệu về Tình hình lao động việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 vừa được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố, tình hình thất nghiệp quý 2 tăng cả về số lượng và tỷ lệ so với quý trước, nhưng đã giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng quan ngại, lực lượng lao động có xu hướng tăng nhưng thị trường lao động, việc làm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chủ yếu do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất.

Cụ thể, lực lượng lao động đang làm việc quý 2 đạt gần 51,2 triệu người, tăng 83,3 nghìn người so với quý trước và tăng 691,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong kỳ ước tính khoảng 1,07 triệu người.

Theo thống kê, tỷ lệ người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,3%, tăng 0,05 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,02 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Gia tăng lao động phi chính thức, thiếu việc làm

Theo GSO, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 2/2023 ước tính là 52,3 triệu người, tăng 107,1 nghìn người so với quý trước và tăng 698,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý 2/2023 là 68,9%, không đổi so với quý trước và tăng 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,3 triệu người, tăng 867 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,9%, tăng 0,6 điểm phần trăm.

Lao động có việc làm quý 2/2023 ước tính là 51,2 triệu người, tăng 83,3 nghìn người so với quý trước và tăng 691,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, lao động có việc làm là 51,2 triệu người, tăng 902 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

GSO đánh giá, nhìn chung, lao động có việc làm có xu hướng tăng nhưng thị trường lao động phát triển chưa bền vững khi số lao động có việc làm phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn.

Theo đó, số lao động có việc làm phi chính thức chung (bao gồm cả lao động làm việc trong hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản) quý 2/2023 là 33,3 triệu người, chiếm 65,1% trong tổng số lao động có việc làm và tăng 301,9 nghìn người so với quý trước.

Lượng người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động (2021-2023). Nguồn GSO

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng lên ở hầu hết các vùng kinh tế – xã hội, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng là 55,8% tăng 0,4 điểm % so với quý trước và vùng Đông Nam Bộ là 47,5%, tăng 1,9 điểm %.

Lao động có việc làm phi chính thức khu vực dịch vụ là 11,6 triệu người, tăng 498,9 nghìn người so với quý trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức khu vực dịch vụ quý 2/2023 là 57,1%, tăng 1,5 điểm % so với quý trước.

Nguyên nhân tăng chủ yếu do nhiều doanh nghiệp công nghiệp cắt giảm lao động nên lao động có xu hướng chuyển dịch sang khu vực dịch vụ và chấp nhận làm công việc ít ổn định hơn.

Về số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý 2/2023 là 940,7 nghìn người, tăng 54,9 nghìn người so với quý trước và tăng 58,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý 2/2023 là 2,06%, tăng 0,12 điểm % so với quý trước và tăng 0,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Lao động mất việc chủ yếu ở khối doanh nghiệp FDI

Như trên, một điểm đáng lưu ý trong báo cáo là trong quý 2, khu vực ĐBSCL và Đông Nam Bộ là hai vùng có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao nhất cả nước, tương ứng là 2,65% và 2,64%.

GSO nhận định: “Tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề thiếu đơn hàng diễn ra từ quý 4/2022 và tiếp tục kéo dài sang quý 2/2023, dẫn đến hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, ảnh hưởng tới đời sống của người lao động”.

Số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý 2 năm nay khoảng 241,5 nghìn người, giảm 52,5 nghìn người so với quý trước, chủ yếu là lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 84,1%), tập trung ở ngành da giày với 66,3% và dệt may với 14,4%.

Trong đó, một số địa phương có số lao động nghỉ giãn việc như Bắc Giang 9,3 nghìn người; Bình Dương 9,8 nghìn người; Quảng Ngãi 10,3 nghìn người; Tiền Giang 11,9 nghìn người; Bình Phước 17 nghìn người; Ninh Bình 19,8 nghìn người; Thanh Hóa 98,3 nghìn người.

Việt Tuấn