03/12/2023 11:03:17

Bảo hiểm xã hội Tp HCM ra hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2024

 

Ngày 28/11/2023, các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người tham gia BHYT, cơ sở giáo dục và đào tạo đã nhận được công văn hướng dẫn nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2024 từ cơ quan BHXH TP.HCM.

Theo công văn, đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, để thẻ BHYT có giá trị từ ngày 1/1/2024 thì việc chuyển tiền và nộp hồ sơ mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 nên hoàn tất trước ngày 25/12/2023.

Trường hợp các cơ sở giáo dục và đào tạo không kịp thời lập danh sách do số lượng học sinh, sinh viên quá lớn, chỉ lập danh sách người tham gia BHYT (mẫu D03-TS) thì BHXH TP.HCM yêu cầu phải chuyển tiền trước ngày 29/12/2023 và nộp hồ sơ trong tháng 01/2024 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2024.

Đối với các đơn vị sử dụng lao động, nếu nộp đầy đủ số tiền BHXH, BHYT chậm đóng của tháng 11/2023 kèm với số tiền phát sinh trong tháng 12/2023 trước ngày 25/12/2023 thì thẻ BHYT mới được gia hạn và có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2024. Nếu đơn vị chậm đóng tiền BHXH, BHYT sau ngày 31/12/2023 thì chưa được gia hạn thẻ.

Đối với các đơn vị quản lý người tham gia BHYT và tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT phải lập danh sách người chỉ tham gia BHYT (mẫu D03-TS) trong tháng 12/2023 để thẻ BHYT được cấp kịp lúc và có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2024 cho người tham gia. Đồng thời trước ngày 25/12/2023 đơn vị phải hoàn tất đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2023.

Cơ quan BHXH TpHCM đề nghị các đơn vị trên địa bàn TpHCM thực hiện đúng theo công văn hướng dẫn về việc nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, cấp và gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia.

Lê Việt